header

Veidekke och Arcona utför om- och tillbyggnad av Lindeparkens gymnasium i samverkan

Veidekke och Arcona har gemensamt fått i uppdrag av Skolor i Stockholm AB (SISAB) att utföra en om- och tillbyggnad av Lindeparkens gymnasium i Enskede med ett målpris på 140 mkr. Byggnationen, som är en samverkansentreprenad, har påbörjats och beräknas vara klara i oktober 2016.

Lindeparkens gymnasium

-Valet på entreprenör föll på Veidekke/Arcona för att de uppfyllde våra krav på vad som ska ingå i en samverkansentreprenad, med viktiga delar som gemensam målbild och stor kunskap i arbetet med BIM-modeller, säger Annika Norlund, projektansvarig SISAB

Projektet består av en om- och tillbyggnad av Lindeparkens gymnasium till ny grundskola för 600 barn i årskurs f-6, som till en början ska användas en evakueringsskola åt Enskedefältets elever.

-Veidekke och Arcona är mycket stolta över att ha fått förtroendet att i samverkan med SISAB få bygga en ny grundskola, den viktigaste arenan i vårt samhälle. I projektet bjuds alla aktörer in, kund, samarbetspartners och medarbetare, till ett involverande arbetssätt för att gemensamt optimera utformning och lösningar. För att underlätta samverkan kommer vi i detta projekt att ytterligare utveckla vårt VDC-arbete (Virtual design and Construction) genom att använda Vico i tidplanering - Line of balance som är resurssatt och avstämningsbar, ekonomiuppföljning samt diverse digitala hjälpmedel som t.ex. Ipads och ritningsdator istället för traditionell analog ritningshantering, säger Anders Arfvén, affärsområdeschef Veidekke Bygg.

Detta projekt är Veidekke och Arconas femte gemensamma projekt sedan Arcona anslöts till Veidekke-koncernen årsskiftet 2013/2014. Tidigare projekt är The Winery Hotel, Medicinaren 5, Neo Medicinaren 25 och SEB:s nya kontor i Arenastaden. Samverkan mellan Veidekke och Arcona baseras på en involverande arbetsprocess med en samsyn på säkerhet, miljö och kvalitet där visionen är ett värdeskapande samspel med alla inbladade. Detta skapar sänkta kostnader, bättre kvalitet och funktionalitet för kunden, samt högre effektivitet och säkerhet för alla aktörer i projektet.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wall, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm, tel. +46 73 355 06 03

Niklas Virving, affärschef Arcona, tel. +46 8 601 21 71

Anders Arfvén, affärsområdeschef Veidekke Bygg, tel. +46 73 355 99 32

Titel Filtyp
owdpigncw3uryg2pcjx9 jpg