Veidekke och Citycon bygger butiksgalleria och bostäder på Liljeholmstorget

Veidekke Bygg Stockholm AB har fått i uppdrag av Citycon att bygga ny butiksgalleria och bostäder i Liljeholmen, Stockholm.

Veidekke Bygg Stockholm AB har fått i uppdrag av Citycon att bygga ny butiksgalleria och bostäder i Liljeholmen, Stockholm.

Citycon, Finlands ledande fastighetsinvesteringsbolag med specialinriktning på köpcentrum och handelsfastigheter, har uppdragit åt Veidekke Bygg Stockholm AB att delta i den fortsatta utbyggnaden av Liljeholmstorget i Liljeholmen, söder om Stockholm.

Uppdraget omfattar byggnation av en ny butiksgalleria på ca 38 000 kvm samt ovanliggande bostäder på ca 8 200 kvm, motsvarande ca 80 lägenheter. Gallerian och bostäderna uppförs i anslutning till det befintliga kontors- och affärshuset Stubinen, i den östra delen av södra Liljeholmstorget.

I uppdraget ingår även installationsarbeten i ett nytt parkeringsgarage om knappt 1 000 platser under Nybohovsberget.

Invigning av gallerian planeras till hösten 2009 och bostäderna beräknas stå färdiga våren 2010. Liljeholmstorget är ett av Citycons mest omfattande utvecklingsprojekt och en av 15 anläggningar i Sverige. Totalt äger Citycon drygt 90 köpcentrum och handelsfastigheter i Sverige, Finland och Balticum med ett värde om drygt 20 miljarder kronor. Citycon är sedan 1988 noterat på Helsingfors börsen.

Uppdraget är en samverkansentreprenad till ett värde av ca 340 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veidekke Bygg Stockholm AB, Arbetschef Mikael Lidström, tfn +46 8 635 61 35, +46 708 73 52 23 Veidekke Bygg Stockholm AB, Projektchef Gunnar Arwskog, tfn +46 70 532 26 25