Veidekke och Solna stad i samverkan

Veidekke Bygg Stockholm vann ramavtalsupphandling med Solna Stad. Ramavtalets avrop utförs i en samverkansmodell, varvid Solna Stad och Veidekke gemensamt genomför projekt i ett öppet samarbete. Omfattningen av projekten är i storleksordningen 5-30 mkr.

Gemensamt för samtliga avrop är att de kommer att göras med iakttagande av en fasindelning med projektering (förstudie och framtagande av systemhandlingar – fas 1) å ena sidan och detaljprojektering och utförande (fas 2) å den andra sidan som beskrivs i detta Ramavtal. Ramavtalet gäller 2 år med möjlighet till förlängning om 2 år (1+1 år).

Vi är mycket stolta över att ha vunnit ramavtalet och blivit först i rangordning om tre entreprenörer.Veidekke har gjort en långsiktig satsning på att bygga kompetens och utveckla samverkansmodellen, vilket ligger i linje med vårt involverande arbetssätt. Avtalet med Solna Stad är en kvalitetsstämpel som visar att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande för både produkt och lösning, säger Per Wall arbetschef Veidekke

Genomförandet liknar mycket de avtal som Veidekke innehar med Lidingö Stad och Värmdö Kommun. Vi ser fördelar att arbeta långsiktigt med kunderna, där vi lär känna organisationerna och kan jobba med ständiga förbättringar. Det gagnar alla parter.

För mer information, vänligen kontakta

Per Wall, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm, tel. +46 733550603

Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, tel. +46 705800415