Veidekke odlar mustasch

Sedan tre medarbetare på Veidekkes huvudkontor i Solna på eget initiativ startade Veidekke Movember, för insamling till förmån för kampen mot cancer, har det gått en mustaschvåg genom Veidekke runt om i landet.

Halvlek för Veidekkes mustaschkamp på huvudkontoret i Solna.

Movember är en global kampanj för att öka medvetenhet om, och samla in pengar mot, prostata- och testikelcancer. På Veidekke uppmärksammas detta genom en egen mustaschkamp under november. På Cancerfondens hemsida har Veidekke skapat en egen insamling där alla som vill kan bidra till kampen mot cancer genom att skänka pengar. Till skillnad från Movember kommer Veidekkes insamling dock inte att vara öronmärkt för prostata- och testikelcancer utan gå till Cancerfondens generella insamling.

Vi vill vara med och bidra till kampen mot cancer. Eftersom Veidekke uppmuntrar till medarbetarinvolvering tyckte vi att detta kunde vara ett bra sätt att engagera våra kollegor i något som inte nödvändigtvis har med vår kärnaffär att göra, men som tyvärr kan drabba oss alla, säger Nima Assadi en av initiativtagarna till Veidekkes mustaschkamp.

Hos en hel del kollegor har rakhyveln fått ta ledigt från det regelbundna arbetet på överläppen för att istället ge plats åt mustascher i olika stilar. De personer som inte kan, eller som har valt att inte, odla fram något har istället kunnat ta del av låtsasmustascher i pappersform som funnits utplacerade runt om på Veidekkes kontor.

- Jag är en av dem som fått hålla till godo med en låtsasmustasch då min skäggväxt inte är mycket är hurra för, säger Per-Ingemar Persson, vd för Veidekke Sverige.  Jag blir glad och stolt över att Veidekke har engagerade och initiativrika medarbetare som vill göra bra saker, fortsätter Per-Ingemar.

Målsättningen är att samla 10 000 kr under november. Hitintills har drygt 6000 kr kommit in.

Om Movember

Under 2011 diagnostiserades cirka 58 000 nya fall av cancer och antalet cancerfall ökar för varje år. Sjukdomen är relativt jämnt fördelad mellan könen, 52 procent diagnostiserades hos män och 48 procent hos kvinnor år 2011. Movember är en global kampanj för att öka medvetenhet om, och samla in pengar mot, prostata- och testikelcancer.

Veidekkes Movember-insamling 2013:

http://www.cancerfonden.se/sv/Stod-oss/insamlingar/?collection=7614

För mer information vänligen kontakta:

Kristina Andreasson, kommunikationschef, 0725-16 99 63, kristina.andreasson@veidekke.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 jqqkth9homj2i7tl1znj jpg