Veidekke ökade sin vinst med 40 procent under år 2010

I dag presenterar Veidekke-koncernen 2010 års fjärde kvartalsrapport, samt årsresultatet för 2010. För Veidekke i Sverige visar år 2010 på ett förbättrat resultat med 40 procent samt en ökad omsättning på över 12 procent jämfört med år 2009. Ett resultat som visar på att Veidekke går från att ha etablerat sig på den svenska marknaden till att fokusera på ökad tillväxt.

I dag presenterar Veidekke-koncernen 2010 års fjärde kvartalsrapport, samt årsresultatet för 2010. För Veidekke i Sverige visar år 2010 på ett förbättrat resultat med 40 procent samt en ökad omsättning på över 12 procent jämfört med år 2009. Ett resultat som visar på att Veidekke går från att ha etablerat sig på den svenska marknaden till att fokusera på ökad tillväxt.

Den svenska verksamhetens resultat för helåret 2010 innebär i korthet:

• En omsättning på 3 610 MSEK jämfört med fjolårets 3 196 MSEK.

• Ett totalresultat på 98 MSEK jämfört med föregående års 70 MSEK.

• En orderstock på 3 494 MSEK jämfört med 3 540 MSEK vid årsskiftet 2009/2010.

Resultatet från år 2010 är startpunkten för att vi på Veidekke inte kommer att nöja oss med att endast etablera oss på den svenska marknaden. Veidekke kommer under 2011 att fokusera på att växa och öka sin marknadsandel. Vi har nu den erfarenhet som krävs att bygga fler vackra centrum som Liljeholmstorgets galleria och även Veidekke Bostads etablering i Göteborgsområdet har börjat ge resultat, kommenterar Per-Ingemar Persson, Sverige-ansvarig i Veidekkes koncernledning.

Veidekkes Entreprenad AB ökade sin lönsamhet till 85 MSEK för år 2010 från 44 MSEK år 2009. Orderstocken vid år 2010 utgång var 3500 MSEK. Det är framförallt i Stockholmsregionen som tillväxten sker. Region Väst har lämnat den besvärliga situation som finanskrisen innebar och har under år 2010 fått förtroende att genomföra flera strategiskt viktiga projekt. Samtidigt har en ny struktur implementerats. Regionera Syd och Väst inom anläggnings- och byggverksamheter har gått ihop till region Syd/Väst. Målet med sammanslagningen var att skapa ökade förutsättningar för tillväxt.

Inom Veidekke Bostad AB ökade försäljningstakten. Under 2010 såldes 305 enheter. Årsresultatet minskade till 11 MSEK. Resultatförsämringen beror på att många projekt fortfarande är i ett tidigt skede. I slutet av 2010 hade verksamhet i Sverige 458 bostäder under byggnad i 11 projekt. Av bostäder under konstruktion var 99 som inte såldes.

Mer finansiell information finner du på koncernens hemsida www.veidekke.com.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 50

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15

Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke, tfn +46 70 680 56 04

Datum Titel Filtyp
2019-07-25 PDF pdf