header

Veidekke ökar tempot - inleder satsning på kommersiell fastighetsutveckling

Veidekke Bostad etablerades i Sverige år 2000 och bedriver i dag en omfattande bostads- och projektutvecklingsverksamhet i Stockholms- och Mälardalsregionen, i Skåne och är sedan ca två år tillbaka också närvarande i Göteborgsregionen.

Veidekke Bostad etablerades i Sverige år 2000 och bedriver i dag en omfattande bostads- och projektutvecklingsverksamhet i Stockholms- och Mälardalsregionen, i Skåne och är sedan ca två år tillbaka också närvarande i Göteborgsregionen.

Nu tas nästa steg genom att Veidekke inleder en satsning på utveckling av kommersiella fastigheter.

- Veidekke i Sverige är vid det här laget ett stabilt företag och har definitivt lämnat etableringsfasen. Vi är lönsamma och förfogar över de resurser som krävs för att vidga verksamheten till ett nytt intressant verksamhetsområde, säger Per-Ingemar Persson, VD för Veidekke Sverige.

Ansvarig för att utveckla detta nya verksamhetsområde blir Håkan Bergquist, i dag VD för Veidekke Bostad AB.

- Jag är en utpräglad entreprenör och stimuleras av att starta och bygga upp nya verksamheter. Att jag nu får chansen att bygga upp en helt ny enhet inom Veidekke i Sverige känns både stimulerande och som ett erkännande för de resultat vi uppnått inom Veidekke Bostad. Bokslutet för 2007 kommer att visa att vi gjort ett mycket gott arbete, kommenterar Håkan Bergquist.

- Genom att vi kan knyta Håkan Bergquist till denna satsning har vi skapat de bästa förutsättningar för ny framgång. Håkans första uppgift blir att bygga upp en kvalificerad organisation med kapacitet att göra strategiska förvärv, samt åstadkomma en långsiktigt lönsam verksamhet. Jag vill samtidigt passa på att ge Håkan en stor eloge för det framgångsrika arbete som han utfört tillsammans med sina medarbetare inom Veidekke Bostad, avslutar Per-Ingemar Persson.

För mer information kontakta:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40
Lennart Weiss, Informationschef Veidekke Sverige AB, tfn. +46 8 635 61 89


Veidekke Bostad AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostads-utvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).

Veidekke Sverige AB bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 100 anställda och en omsättning på ca 2,6 mdr SEK (2006). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.

Veidekke Sverige AB, Råbyvägen 1, SE-224 78 Lund, Tfn +46 46 19 94 00
Veidekke Sverige AB, Allén 7, Box 1503, SE-172 29 Sundbyberg, Tfn + 46 8 635 61 00
E-post: info.skane@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se
Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI

Titel Filtyp
PDF pdf