Veidekke övertar byggbolaget REKAB:s verksamhet i Uppsala

Veidekke och Lemminkäinen-ägda REKAB Entreprenad AB har ingått en avsiktsförklaring med innebörd att Veidekke från och med 1 juli 2015 tar över REKAB:s verksamhet i Uppsala. Verksamheten består av 17 tjänstemän och 30 yrkesarbetare med en omsättning på cirka 150 MSEK.

Veidekke övertar byggbolaget REKAB:s verksamhet i Uppsala

Uppsala är en intressant marknad för Veidekke och förvärvet innebär en utveckling av byggverksamheten i Uppsala för Veidekke Bygg Stockholm. Samtidigt får Veidekke Bostad möjlighet att förvärva en attraktiv byggrätt inom detaljplanelagt område om ca 13 000 m2, med planerad säljstart till hösten.

Genom förvärvet, som är ett så kallat inkråmsförvärv, kompletterar Veidekke sitt erbjudande med gedigen kompetens inom bygg. REKAB:s verksamhet i Uppsala kommer att integreras i Veidekke Bygg och blir en arbetschefsgrupp i region Bygg Stockholms verksamhet med fokus på Uppsalaregionen.

- Genom förvärvet av REKAB:s verksamhet förstärker vi nu Veidekkes närvaro och kompetens inom Uppsalaområdet. Uppköpet ligger helt i linje med koncernens ambition att växa i Sverige, säger Anders Arfvén, affärsområdeschef Veidekke Bygg.

Veidekke Bygg etablerar sig just nu i Uppsala i samband med bostadsbyggnation till Veidekke Bostad. För att kunna tillvarata de affärsmöjligheter som finns i Uppsalaregionen behöver Veidekke Bygg stärka organisationen kraftigt i Uppsala.

- Vi hälsar REKAB:s personal varmt välkomna till Veidekke och vi skapar nu förutsättningar för att ta en stark marknadsposition i Uppsalaregionen. Bolagen delar värderingar inom många områden, vilket vi ser kommer bidra till ett lyckosamt samgående, säger Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm.

- Med Veidekke som ägare får REKAB:s Uppsalaverksamhet en stark ägare med kapacitet att bidra till fortsatt tillväxt och utveckling. Vi ser med spänning och stor entusiasm fram emot att bli medarbetare i Veidekke, säger Anthony Norén, arbetschef för REKAB:s verksamhet i Uppsala.

För mer information, vänligen kontakta:

Anthony Norén, arbetschef REKAB, tel. 070 764 67 00

Anders Arfvén, affärsområdeschef Veidekke Bygg, tel. 073 355 99 32

Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, 070 580 04 15

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg