Veidekke presenterar årets första kvartalsrapport

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets första kvartalsrapport och resultatet avseende den svenska verksamheten visar på en försiktigt positiv inledning av året.

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets första kvartalsrapport och resultatet avseende den svenska verksamheten visar på en försiktigt positiv inledning av året.

Den svenska verksamhetens resultat för första kvartalet 2010 innebär i korthet:

  • En omsättning om 608 MSEK jämfört med fjolårets 711 MSEK.
  • Ett totalresultat på ca 3 MSEK jämfört med föregående års 19,5 MSEK.
  • En orderstock på 3 887 MSEK jämfört med 3 540 MSEK från årsskiftet 2009/2010.

- Det känns mycket skönt att marknaden nu har stabiliserats efter två oroliga år. Veidekke firar i år tio år på den svenska marknaden och vi förstärker vår position på marknaden från år till år, säger  Per-Ingemar Persson, landsansvarig för Sverige i Veidekke ASA:s koncernledning.

- Det var med stolthet jag i mars i år åsåg en uppskattad kollega, Konstantin Spinos, motta utmärkelsen Årets Byggchef, ett pris utdelat av tidningen Byggvärlden och intresseorganisationen Byggcheferna. Det kan tyckas trivialt, men det bekräftar att Veidekke och ”veidekkarna” är etablerade aktörer på marknaden och att Veidekkes fokusering på medarbetarinvolvering och coachande ledarskap ger resultat.

Kvartalets resultat är något lägre än föregående år beroende på att den försäljningsökning som vi sett i Bostadsmarknaden ännu inte hunnit komma ut i form av ökat resultat. Entreprenadverksamheten visade däremot ett bättre resultat trots stora kostnader i samband med den hårda vintern.

I korthet har anläggningsverksamheten utvecklats väl under årets första kvartal framförallt i Stockholm/Mälardalsregionen, men även i Göteborgsregionen som under de senaste två åren lidit av den låga industriaktiviteten. I region Väst har Veidekke bl a av Trafikverket erhållit ett flertal uppdrag på utbyggnaden av Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan.  När det gäller kommersiellt byggande börjar vi även här se en spirande optimism på marknaderna i främst Stockholm och Skåne.

Även bostadsbyggandet har tagit ny fart. Under första kvartalet har Veidekke Bostad byggstartat ett flertal projekt, bl a bolagets första i Göteborgsregionen, brf Östberget i Uddevalla samt Brf Snökristallen i Västertorp söder om Stockholm. Brf Snökristallen byggs enligt Veidekkes klimatsmarta byggkoncept TellHus™. Byggbodarna på denna arbetsplast drivs med solceller, vilket sänker koldioxidutsläppen under byggtiden med 85 %. Vid utgången av kvartalet hade Veidekke Bostad 244 bostäder i produktion i Sverige, varav inga färdigställda och ännu osålda objekt.

Länk till Veidekke-koncernens kvartalsrapport 1 2010. Klicka här.

Mer finansiell information finner du på koncernens hemsida www.veidekke.no.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40
Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 50
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15
Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke, tfn +46 70 680 56 04

Titel Filtyp
PDF pdf