Veidekke presenterar stabilt halvårsresultat

I dag presenterar Veidekke-koncernen delårsrapporten för 2009. Den samlade koncernens resultat första halvåret 2009 uppgår till 87 (355) MSEK. Marginalerna har förbättrats väsentligt under andra kvartalet 4,9 % (5,1). För första halvåret är marginalen 0,9 % (3,0) och omsättningen 9,2 (11,7) mrd SEK.

I dag presenterar Veidekke-koncernen delårsrapporten för 2009. Den samlade koncernens resultat första halvåret 2009 uppgår till 87 (355) MSEK. Marginalerna har förbättrats väsentligt under andra kvartalet 4,9 % (5,1). För första halvåret är marginalen 0,9 % (3,0) och omsättningen 9,2 (11,7) mrd SEK.

Den svenska verksamhetens resultat för första halvåret 2009 innebär i korthet:

  • En omsättning om 1 575 (1 831) MSEK.
  • Ett totalresultat på ca 44 (85) MSEK.
  • En orderstock på 3 270 (3 469) MSEK.
  • En försäljningsgrad på 89 procent avseende bostäder i produktion.
  • Två bostäder osålda i färdigställd produktion.

- Det ekonomiska läget har stabiliserats och vår omställning har gått planenligt, men trots det räknar jag med en fortsatt tuff marknad. Först mot slutet av 2010 ser jag en ljusning för bygg- och anläggningsverksamheten i Sverige, säger Per-Ingemar Persson, Sverigeansvarig i Veidekke ASA:s koncernledning.

- Det är positivt att bostadsförsäljningen tagit fart igen och att vi utvecklat vår position på anläggningsmarknaden. Under resten av året kommer den svenska verksamheten att öka sitt fokus på förbättrade projektmarginaler. Ett hårt arbete ligger också framför oss för att öka orderingången så att vi lägger en god grund för 2010, avslutar Persson.

Mer finansiell information finner du på koncernens hemsida www.veidekke.no.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 50
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15

Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke, tfn +46 70 680 56 04
Thomas Andersson, Kommunikationschef Veidekke, tfn +46 8 635 61 89

Datum Titel Filtyp
2019-07-25 PDF pdf