Veidekke prisas för hållbart engagemang i Sydafrika

Under gårdagens hållbarhets- och framtidskonferens ”A sustainable tomorrow” mottog Veidekke priset ”Årets gränslösa initiativ” för sitt långsiktiga engagemang i CSR-projektet ”Football for Life”. Veidekke har, sedan 2010, engagerat sig i det sydafrikanska initiativet genom såväl donationer, kunskapsspridning inom byggteknik, hälso-, miljöfrågor och arbete med kultur och värderingar.

Veidekke prisas för hållbart engagemang i Sydafrika

Under gårdagens hållbarhets- och framtidskonferens ”A sustainable tomorrow” mottog Veidekke priset ”Årets gränslösa initiativ” för sitt långsiktiga engagemang i CSR-projektet ”Football for Life”. Veidekke har, sedan 2010, engagerat sig i det sydafrikanska initiativet genom såväl donationer, kunskapsspridning inom byggteknik, hälso-, miljöfrågor och arbete med kultur och värderingar.

Årets Gränslösa Initiativ presenterades på hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow den 2 augusti i närvaro av bland andra Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och H.K.H. Prinsessan Sofia. Juryns val föll på Football for Life, vilket drivs av FC Rosengård med Veidekke som huvudpartner, med motiveringen:

”Vinnare av utmärkelsen är ett initiativ som under nästan tio år varit verksamt och genererat verkligt värde, för de båda parterna i samarbetet – men också för hållbarhet och samhället. Projektet skapar möjligheter och förverkligar drömmar – i Sydafrika såväl som i Rosengård.”

Fotboll som räddar liv

I Sydafrikas nordöstra hörn, granne med Indiska oceanen, ligger regionen uMkhanyakude med drygt 600 000 invånare och är en av de regioner med sämst socioekonomisk standard i Sydafrika. Detta är ett område där unga tjejer har en väldigt låg ställning i det patriarkalt styrda samhället och tjejerna förväntas vara hemma och ta hand om hushållsgöromål, syskon och sig själva. Fotbollen spelar en viktig roll i området som präglas av hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg medellivslängd. Fotboll är dock en mansdominerad sport och det är mycket ovanligt att tjejer ges utrymme och stöttning på fotbollsplanen.

Football for Life (FFL) drivs sedan 2008 av FC Rosengård och arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga, sydafrikanska, tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället. Visionen med Football for Life är att med hjälp av fotboll, ge tjejer ett utrymme att växa till starka, medvetna och självsäkra individer, som möjliggör för dem att uppnå sina drömmar – och också bidrar till kampen mot HIV/AIDS-relaterade sjukdomar.När Football for Life drog i gång sin verksamhet 2008 startades fotboll för tjejer upp på ett 40-tal skolor. Idag når Football for Life ut till samtliga 550 skolor i distriktet uMkhanyakude.

Att tjejer ska få möjlighet att spela fotboll är inte bara en fråga om jämställdhet, det är också en viktig del i att bekämpa förekomsten av tonårsgraviditeter, skolavhopp och i värsta fall HIV-smitta, som är ett stort problem i området. Att ha en meningsfull fritid och en stark självkänsla kan i många fall vara skillnaden mellan ett bra och ett dåligt beslut, säger Jimmy Bengtsson VD Veidekke i Sverige.

Ingen traditionell sponsring

Veidekke har varit huvudsamarbetspartner till FFL sedan 2010. Samarbetet präglas av ett involverande synsätt och arbetssätt, i linje med Veidekkes strategi i sin dagliga verksamhet. Engagemanget har aldrig handlat om "traditionell" sponsring utan används i princip uteslutande internt inom företaget för att skapa stolthet bland medarbetarna. Flera av Veidekkes medarbetare har under åren involverats i arbetet och rest till Sydafrika för att konkret bidra till såväl byggnation av damfotbollcentret som kunskapsspridning och värderingsövningar.

Football for Life sänder signaler som sträcker sig långt utanför fotbollsplanen i Sydafrika och utanför byggarbetsplatsen i Sverige, säger Jimmy Bengtsson VD för Veidekke i Sverige.Det visar att det man på förhand tror är omöjligt är i själva verket möjligt. Det sänder också signaler att alla människor, oavsett kön och social tillhörighet, har samma rättigheter - oavsett om det handlar om att ge tjejer i Sydafrika möjlighet att spela fotboll eller om du har drömmar inom byggbranschen i Sverige, fortsätter han.

Lokala ungdomar blir lärlingar

Dam- och tjejfotbollen har vuxit avsevärt under de snart 10 år som FFL:s verksamhet bedrivits i provinsen och med expanderingen av FFL uppkom ett behov av en samlingspunkt för att garantera verksamhetens kvalitet. 2015 invigdes det nya damfotbollscentret på Masobonisane High School. Utöver själva byggnationen finansierade Veidekke även en lärlingsutbildning inom byggsektorn för lokala ungdomar.

Att Veidekke fortsätter att engagera sig i vår verksamhet betyder väldigt mycket för oss, men deras engagemang är större än enbart fotboll för tjejer. Genom att de även satsat mycket på lärlingsutbildningarna i samband med byggnationen av vårt damfotbollscenter stannar inte avkastningen vid hälsovinster och women empowerment, utan den förändrar dessutom framtidsmöjligheterna för familjerna till de ungdomar som får denna utbildning, säger Anna Nyman, verksamhetsansvarig för Football for Life och bosatt i Hluhluwe sedan 2008.

Vi är väldigt glad och stolta över att få ta emot denna utmärkelse, säger Jenny Damgaard,projektledare för Football for Life inom FC Rosengård. Jag har arbetat med projektet i drygt åtta år och verkligen sett hur ett samarbete mellan en fotbollsklubb som FC Rosengård och ett företag som Veidekke med gemensamma värderingar och drivkrafter kan åstadkomma en enorm skillnad för flickor och kvinnor.

Priset betyder enormt mycket för vår verksamhet inom FC Rosengård. Med priset får vi fantastiska möjligheter att utbilda våra ledare och ytterligare stärka deras samhällsengagemang som sträcker sig lång bortom fotbollen, säger Karin Jarl Månsson, marknadschef i FC Rosengård. I FC Rosengård tillsammans med alla våra partners är vår vision ett jämlikt samhälle som inkluderar alla, där alla barn och familjer vågar tro på sina drömmar och har mål för framtiden. Både på och utanför plan.

Årets gränslösa initiativ är en utmärkelse som delas ut till ett företag och en ideel organisation som tillsammans engegerat sig för att skapa en hållbar utveckling. Priset, som består av ett sptipendium för innovations- och ledarskapsutveckling till ett värde av 600 000 kr, skänks i sin helhet till Football for Life.

----------------------

Kontaktpersoner:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige

070-537 91 10, jimmy.bengtsson@veidekke.se

Jenny Damgaard, Projektledare för Football for Life inom FC Rosengård

070-976 00 62, jenny@wosp.se

Kristina Andreasson, Kommunikationschef Veidekke Sverige

072-516 99 63, kristina.andreasson@veidekke.se

Football for Life:

FC Rosengård har drivit CSR-programmet Football for Life sedan 2008. Football for Life arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga, sydafrikanska, tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället.

www.fcrosengard.se/football-life/

FC Rosengård

Firar 100 år 2017. 10 SM Guld i Damallsvenskan. 600 ungdomar i träning och över 30 lag i seriespel. Sociala projekt: Boost och Next by FC Rosengård, Kick-off by FC Rosengård, Football for Life i Sydafrika samt Kul på hjul.

Utmärkelsen Gränslösa Inititiativ:

Syftet med Utmärkelsen Gränslösa Initiativ är att lyfta fram goda exempel som baseras på Mål 17 i de globala hållbarhetsmålen, ”Partnerships for the Goals”.

  • Visa på satsningar som görs mellan organisationer och företag genom att gemensamt skapa projekt som skapar värde för båda parter, genom affärsmöjligheter och resultat för hållbarhet genom bistånd och/ eller välgörenhet.
  • Uppmuntra kreativitet och innovation kring värdeskapande gemensamma initiativ mellan företag och ideella organisationer.
Titel Filtyp
dueomyndrzlpbsrwolvx jpg
hvuqhgxtlg34fj5peqpo jpg
pojtply1uafplzvxv6wi jpg
tcijaam4thojjw4hmzs7 jpg
ylipv5mcgem2g6yhztwd jpg