Veidekke projektutvecklar och bygger bostäder åt Panorama

Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, kommer att projektutveckla och bygga 171 bostäder i Sollentuna åt Panorama.

Veidekke projektutvecklar och bygger bostäder i Sollentuna åt Panorama

Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, kommer att projektutveckla och bygga 171 bostäder i Sollentuna åt Panorama.

Uppdraget omfattar uppförande av fyra punkthus med 82 lägenheter samt ett lamellhus med 89 lägenheter, totalt 171 lägenheter i Sollentuna. I tillägg till själva entreprenaden kommer Veidekke även att projektutveckla bostäderna.

- Det här är ett fantastiskt roligt och spännande projekt och för oss dessutom enligt ett helt nytt upplägg till extern kund, där vi i tillägg till att vara byggentreprenör även kommer att projektutveckla bostäderna ända fram till slutprodukt, säger Mikael Lidström, regionchef Bygg Stockholm.

- För vår del är detta också en ny erfarenhet, att Veidekke som byggentreprenör även kan erbjuda kompetens inom projektutveckling. Veidekke erbjuder oss ett mycket intressant affärsupplägg där entreprenören tänker längre än bara till själva entreprenaden och kan erbjuda sin kompetens och expertis även avseende slutprodukten i nära samarbete med arkitekten, i detta fall Fredrik Ekman på White, kommenterar Andreas Arkling, Panorama.

Arbetet att projektutveckla bostäderna har redan inletts och byggentreprenaden beräknas inledas under våren 2010.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Lidström, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm,
tfn +46 8 635 61 35 / +46 708 735 223, mikael.lidstrom@veidekke.se

Andreas Arkling, Panorama, tfn +46 8 525 026 01 / +46 70 992 91 71
andreas.arkling@panorama-dev.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 h6dz4axgwfr95myt8taa5q jpg
0001-01-01 x8mkmdjpezvdyeistpptq jpg
2019-07-25 PDF pdf