Veidekke renoverar kontorsfastighet på Gärdet

Veidekke ska på uppdrag av Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) renovera och bygga om delar av Sveriges Televisions gamla kontorslokaler på Oxenstiernsgatan, vid TV-huset i Stockholm. Renoveringsprojektet omfattar ca 15 000 kvm och ska utföras som en totalentreprenad.

Veidekke 1R0A6504 1

Sedan 2020 har Sveriges Radio Förvaltnings AB bedrivit ett renoveringsprojekt vid TV-huset på Gärdet i Stockholm i syfte att modernisera och effektivisera lokalerna och anpassa dem till förändrade behov.

- Vi är stolta över att ha fått förnyat förtroende med ytterligare ett projekt från SRF, den här gången för att bygga om Kontorshuset på Oxenstiernsgatan, och omvandla dem så att de istället passar för uthyrning, säger Frida Täcklind, arbetschef på Veidekke. 

Uppdraget omfattar en totalrenovering av kontorsfastigheten. Det inkluderar ut- och invändiga byggarbeten samt rivning av storkök. Projektet består även av installationer för bland annat ventilation, VS, el, sprinkler och kyla som kommer utföras i konsortium med Veidekkes koncernbolag Veitech.

Arbetena inleds omgående. Projektet ska stå klart hösten 2025.  

- Vi är glada över att ha tecknat avtal med Veidekke. Projektet är viktigt för SRF och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete, säger Lena Lundqvist, VD på Sveriges Radio Förvaltnings AB.

Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) är de tre public servicebolagens gemensamma fastighets- och servicebolag och ägs av Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR).  

För mer information kontakta:  

Frida Täcklind, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm, tfn 073-068 72 26  

Jonas Petersson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, tfn 076-832 91 40  

Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef Veidekke Bygg, tfn 070-600 30 87   

Titel Filtyp
Veidekke 1R0A6504 (1) jpg