Veidekke säljer hyresfastighet till Akelius

Veidekke Bostad säljer hyresfastighet med 77 lägenheter i Bredäng till Akelius. Priset på fastigheten motsvarar ett fastighetsvärde om cirka SEK 89 miljoner. Överlåtelsen sker den 23 april 2015.

Veidekke Bostad säljer hyresfastighet med 77 lägenheter i Bredäng till Akelius. Priset på fastigheten motsvarar ett fastighetsvärde om cirka SEK 89 miljoner. Överlåtelsen sker den 23 april 2015

- Försäljningen sker i syfte att frigöra resurser för att möjliggöra vidareutveckling av befintliga byggrätter, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad.

För mer information:
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad 070-598 56 51
per-martin.eriksson@veidekke.se

Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Läs mer på veidekkebostad.se