header

Veidekke, SENS och Filipstads kommun samverkar kring energilagring i gruvor

Veidekke har tecknat ett Letter of Intent med Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) och Filipstads kommun. Parterna ska samverka i en förstudie i syfte att utröna möjligheterna att använda nedlagda gruvor i Filipstads kommun för energilagring och söka skapa och utveckla ett grönt kluster/testbädd för energilagring i kommunen.

Veidekke-bergrum

Parterna har påbörjat en inventering av Filipstads stora antal nedlagda gruvor som kan vara lämpliga att utnyttja som pumpkraftverk. Genom denna teknik kan erbjudas såväl lagring av el som balansering av väderberoende elproduktion.

Avsikten är att i arbetet involvera det lokala näringslivet, markägare och den djupa kunskap om regionens gruvor som finns lokalt i Filipstad.

– Vi ser framemot att komma igång och se vad vi ihop med lokala aktörer i Filipstads kommun kan göra inom detta viktiga område. Jag tror att vi tillsammans kommer hitta goda lösningar som bidrar till hållbar energiförsörjning, säger Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef för Veidekke Infrastruktur i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef Veidekke Infrastruktur, tel. +46 76 840 05 56

Titel Filtyp
Veidekke-bergrum jpg