Veidekke ska förstärka kapaciteten på E45 mellan Trollhättan och Göteborg

I februari påbörjar Veidekke arbetet med att förstärka kapaciteten på E45 mellan Trollhättan och Göteborg, sträckan genom Lilla Edet. Arbete beräknas vara klart i december år 2012.

I februari påbörjar Veidekke arbetet med att förstärka kapaciteten på E45 mellan Trollhättan och Göteborg, sträckan genom Lilla Edet. Arbete beräknas vara klart i december år 2012.

- Det är ett fint och viktigt uppdrag som Veidekke har fått från Trafikverket. Ett uppdrag som visar att vi fortsätter att förstärka vår position som den värdeskapande samarbetspartnern i västra Sverige, säger Kenneth Karlsson arbetschef för projektet på Veidekke Entreprenad AB Region Syd/Väst

Kontraktsumman för Veidekke uppgår till ett värde om 254 MSEK och projektet är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för broar. Entreprenaden innebär bland annat:

  • en ombyggnad av 4 km befintlig tvåfältsväg till fyrfältsväg med mittseparering
  • nya trafikplatser med av- och påfartsramper
  • ny utfart för Räddningstjänsten
  • bullerskyddsvallar med tillhörande bullerskyddsplank

Arbetet påbörjas i februari och beräknas färdigställt i december 2012.


För mer information kontakta gärna:

Kenneth Karlsson, arbetschef för projektet på Veidekke Entreprenad AB Region Syd/Väst

Telefon: 0522-51 88 20

E-post: Kenneth.karlsson@veidekke.se

Hemsida: www.veidekke.se

Titel Filtyp
PDF pdf