Veidekke ska ta damfotbollscentret till nästa nivå

För ett år sedan, 3 oktober 2015, invigdes ett helt unikt damfotbolls- och utvecklingscenter i Sydafrika. Ett center som Veidekke bidragit till såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt.

Veidekke ska ta damfotbollscentret till nästa nivå

Förverkligar drömmar

Centret byggdes till förmån för Football for Lifes verksamhet som drivs av FC Rosengård och som arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga, sydafrikanska, tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället.

- Vi är oerhört tacksamma för det stöd och engagemang vi får från Veidekke. Det ger oss möjlighet att kontinuerligt utveckla vår banbrytande verksamhet och förverkliga drömmar, säger Football for Lifes verksamhetsansvariga, Anna Nyman.

Många ville vara med

Veidekke har varit samarbetspartner till Football for Life sedan 2010 och nu tas nästa steg i samarbetet. Medarbetare från Veidekkes tre affärsområden i Sverige har fått möjlighet att skicka in ansökningar till varför just de ska få vara med och utveckla Football for Lifes verksamhet ytterligare.

- Football for Life har en klar koppling till Veidekkes företagskultur, att i samspel med andra aktörer skapa värde. Det gör vi bäst genom att arbeta involverande för att ta tillvara på allas kunskap och skapa engagemang och ansvar. Så jobbar Football for Life och så jobbar Veidekke. Flera av våra medarbetare har gett utryckt för att de på plats vill bidra till att ytterligare förbättra tjejernas situation i Sydafrika, därför känns det extra roligt att få möjlighet att skicka ner tre av våra medarbetare. Vår förhoppning är att ett ömsesidigt kunskapsutbyte kommer att ske som ger oss möjlighet att i framtiden fortsatt kunna bidra på bästa sätt. Detta skapar involvering, entusiasm, engagemang och en känsla av att vi tillsammans kan göra det omöjliga möjligt,säger Jimmy Bengtsson, vd Veidekke Sverige.

Involverande arbetssätt

Mellan 21 -31 oktober åker tre medarbetare från Veidekke till Sydafrika för att utreda möjligheterna att i samråd med Football for Lifes lokala samarbetspartners göra en tillbyggnad till damfotbolls- och utvecklingscentrat, som bland annat skall kunna användas som gym samt för testverksamhet och hälsoundersökningar. Planen för tillbyggnaden ska arbetas fram med hjälp av ett involverande arbetssätt där behov, samverkan och gemensamma värderingar blir vägledande.

Damfotbolls- och utvecklingscentrat används idag till träningsläger, tränarutbildningar, workshops, m.m. Allt görs med fokus på att stärka de fotbollsspelande tjejernas självförtroende, självkänsla och ställning i samhället. Fotbollscentrat innefattar utbildningslokaler, omklädningsrum, sovsalar, kök samt kontor.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 dvluwnfp3ragnbjlvzuo jpg