Veidekke slår egna rekord!

I slutet av januari skickade Veidekke ut positiv information om rekordresultat för fjärde kvartalet. De samlade resultaten för hela 2006 visar ännu starkare siffror och Veidekke har varit framgångsrika inom alla kund- och verksamhetsområden. - Det är mycket stimulerande för oss alla att kunna presentera ett resultat före skatt på * 923 miljoner NOK och en resultatmarginal för koncernen på 5,6 %, säger koncernchef Terje R. Venold. - Och särskilt när framgången visar sig i alla delar av verksamheten, lägger han till.

Med en omsättning på 16,4 miljarder NOK och ett resultat före skatt på * 923 miljoner NOK, befäster Veidekke sin position som Norges ledande entreprenör och bostadsutvecklare.

- Lönsamheten är viktig för att våra ägare ska bli nöjda, och inte minst för att ökad lönsamhet ger oss de nödvändiga förutsättningarna för att vi ska kunna utvecklas till en bättre entreprenör och bostadsutvecklare för våra kunder, säger koncernchef Terje R. Venold.
- Vi ser att projektuppgifterna genomgående blir större och mer komplicerade, vilket kräver ökad kompetens, bättre processer och medarbetare med högre motivation. Detta kräver i sin tur starka yrkesmässiga och ekonomiska resurser, som vi bara kan uppnå genom god intjäning, tillägger han.

Med ett resultat per aktie på 24,8 NOK rekommenderar Veidekkes styrelse en utdelning på 13:-- NOK per aktie. Vidare rekommenderar styrelsen den kommande bolagsstämman att dela aktien i förhållandet 5:1, vilket innebär att varje aktie blir fem nya aktier. Huvudskälet till detta är kopplat till Veidekkes omfattande satsning på aktier till de anställda. Med en lägre aktiekurs menar man att det blir lättare att få fler anställda med på ägarsidan.

Koncernchef Terje R. Venold är också mycket nöjd med utvecklingen inom hälsa, miljö och säkerhet. För verksamheten i Norge nådde Veidekke ett H-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetade timmar) på 2,8 (5,7 för 2005), medan H-värdet för koncernen i stort var 5,7 (9,3 för 2005).

- Självklart är vi mest nöjda med att verksamheten i Norge nådde ett H-värde på 2,8, men det gläder mig också att se att vår verksamhet i Danmark och Sverige inte ligger långt efter, säger Venold.

Redovisningen visar att verksamheterna i både Danmark och Sverige fördubblat sina resultat jämfört med förra året och resultaten från de norska verksamheterna fortsätter att förstärkas. Omsättningen steg med 13 % jämfört med 2005, och orderintäkterna har ökat med 14 % till 12,4 miljarder NOK. Totalt hade Veidekke 6 350 anställda vid årsskiftet 2006/07, vilket är 750 fler än för ett par år sedan. Den största ökningen ägde rum i Sverige.

Både under 2004 och 2005 fördubblade Veidekke sina resultat före skatt, och under 2006 stärktes resultatet med ytterligare 30 %.

- Huvudskälen till de stadiga förbättringarna finns i en god organisation och motiverade medarbetare, ett kontinuerligt förbättringsarbete och ökad produktivitet, starka kund- och leverantörsrelationer och inte minst, en bra marknad, säger koncernchef Terje R. Venold. - Därför vill jag berömma alla våra anställda för deras förmåga och vilja att följa de planer och strategier vi arbetar efter, och behålla fokus på rätt projekt, p våra trofasta kunder och alla våra centrala samarbetspartner, avslutar han.

För mer information kontakta: Koncernchef Terje R. Venold, tfn. +47 21 05 77 01/905 82 323, terje.venold@veidekke.no Koncerndirektör ekonomi/finans, Arne Giske, tfn. +47 21 05 77 80 / 905 89 526, arne.giske@veidekke.no Finansdirektör Jørgen G. Michelet, tfn. +47 21 05 77 22 / 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no Kommunikationsdirektör Kai Krüger Henriksen, tfn. +47 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.noVeidekke ASA är en ledande skandinavisk entreprenör och bostadsutvecklare med 6 350 anställda och en omsättning på 16,4 miljarder NOK (2006). Koncernen är noterad på Oslobörsen och har en spridd ägarstruktur där de anställda äger 15 % av aktierna.
Verksamheten spänner över ett brett spektrum av bygg- och anläggningsuppdrag, utveckling av bostäder och företagslokaler för privata och offentliga kunder, asfaltverksamhet och underhåll samt insamling och återvinning av avfall.