header

Veidekke slår världsrekord i VDC

I veckan gick Veidekkes Skandinaviska VDC-dagar av stapeln. Banbrytande digital teknik varvades och en intern studie som visar på kopplingen mellan VDC och produktivitet var i fokus. Sedan 2007 har Veidekke satsat på VDC i samarbete med Stanford University och har idag flest antal VDC-certifierade medarbetare i världen.

Veidekke slår världsrekord i VDC

I veckan gick Veidekkes Skandinaviska VDC-dagar av stapeln. Banbrytande digital teknik och en intern studie som visar på kopplingen mellan VDC och produktivitet var i fokus. Sedan 2007 har Veidekke satsat stort på VDC i samarbete med Stanford University och har idag flest antal VDC-certifierade medarbetare i världen.

VDC (Virtual Design and Construction) innefattar flera elemant: digital modellering, processfokus, samarbete/involvering samt kund-, projekt- och processdata (metrics). VDC-metodiken är unik eftersom den fokuserar på hela arbetsprocessen, vilket inkluderar organisationens arbete, process och metoder för korta och effektiva beslutsvägar och i förlängningen resultera i en effektivare byggprocess. Veidekke har även importerat metodiken ICE (Integrated Concurrent Engineering) till Sverige. En metod som NASA använt under flera år för att kunna projektera rymdfarkoster snabbare, billigare och bättre.

– VDC är Veidekkes viktigaste digitaliseringsinitiativ. Vi vill öka produktiviteten och konkurrenskraften för Veidekke, men även för branschen som helhet, berättar Emile Hamon, VU-chef Veidekke Sverige

På VDC-dagarna fick deltagarna djupare insikt i hur man kan arbeta med banbrytande digital teknik såsom VR, AR (mixad realitet), 4D, 5D och automation för att effektivisera byggprojekt. Veidekke presenterade också en intern studie som visar på produktivitetsvinsterna av att arbeta med VDC i såväl bygg- som anläggningsprojekt – och potentialen är enorm.

– Vi har nyligen genomfört en omfattande intern studie där vi ser ett tydligt samband mellan graden av VDC-nyttjande och projektets produktivitet. Nu gäller det att vi använder denna potential fullt ut, säger Joakim Örn, VDC-ansvarig på Veidekke Bygg.

Idag certifieras ytterligare 27 medarbetare, vilket gör Veidekke till det företag i världen som har flest VDC-certifierade.

– Våra VDC-certifierade medarbetare fungerar som motor i vårt förändringsarbete, därför är det glädjande att vi idag får ytterligare 27 kollegor som är certifierade via Stanford University, berättar Markus Tunlid, VDC-ansvarig Veidekke Anläggning


Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna och läs mer om våra tankar kring framtidens byggande här: http://veidekke.se/klivet/innovation/

Emile Hamon, VU-chef Veidekke Sverige, 076-805 86 45, emile.hamon@veidekke.se

Joakim Örn, VDC-ansvarig på Veidekke Bygg, 070-280-38-43, joakim.orn@veidekke.se

Markus Tunlid, VDC-ansvarig Veidekke Anläggning, 070-938 74 80, markus.tunlid@veidekke.se

Titel Filtyp
xtdxhzd6entf1eaaywsi jpg