header

Veidekke spränger för nytt djupvattenintag vid kärnkraftverket i Oskarshamn

I samband med en pressträff på OKG i går inledde Veidekke arbetet med att spränga tilloppstunnel till det nya djupvattenintaget för kylvatten till reaktorerna vid Oskarshamnsverken 01 och 02

Veidekke spränger för nytt djupvattenintag vid kärnkraftverket i Oskarshamn

I samband med en pressträff på OKG i går inledde Veidekke arbetet med att spränga tilloppstunnel till det nya djupvattenintaget för kylvatten till reaktorerna vid Oskarshamnsverken 01 och 02.

- Det här är ett otroligt spännande projekt. Det utmanar på så många sätt, tekniskt, kompetensmässigt och samarbetsmässigt. Totalt är vi 13 medarbetare som arbetar i projektet med specialkompetens för tunneldrivning under vatten, säger Konstantin Spinos, arbetschef Underjord, Region Anläggning Öst.

Uppdraget innebär att på 25 m havsdjup bygga en intagskassun med tillhörande 600 m lång tilloppstunnel och anslutning till befintligt system samt en ny damm och intagsbassäng. Syfte är att över året minska temperaturen på kylvatten från reaktorerna.

- I sådana här tekniska specialprojekt krävs ett mycket gott samarbete med beställaren, i detta fall OKG AB. Vi har avstämningsmöten varje onsdag där alla i projektet deltar såväl från oss på Veidekke som från OKG och stämmer av våra planeringar mot varandra och kan på ett tidigt stadium konstatera eventuella avvikelser och åtgärda dessa, kommenterar Rikard Dahlström, Projektchef, Region Anläggning Öst.

Arbetet med projektet inleddes i augusti med förberedande arbeten inför tunneldrivningen under vatten. Djupvattenintaget skall i sin helhet stå klar i april 2011.

För ytterligare information kontakta:

Konstantin Spinos, Arbetschef Underjord, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst
Tfn: +46 8 635 61 28 / +46 733 559 924 konstantin.spinos@veidekke.se 
Rikard Dahlström, Projektchef  Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst
Tfn: +46 70 292 02 42 rikard.dahlstrom@veidekke.se

Bilaga: Beskrivning djupvattenintag.

Titel Filtyp
e0mvumlgkbmotyt0heuhlw jpg
PDF pdf
Veidekkes uppdrag innebär att på 25 m havsdjup bygga en intagskassun med tillhörande 600 m lång tilloppstunnel och anslutning till befintligt system samt en ny damm och intagsbassäng. Syfte är att över året minska temperaturen på kylvatten från reaktorerna. pdf