Veidekke stärker kompetensen inom geoteknik

För att ytterligare stärka kompetensen inom geoteknik har Veidekke Grundläggning AB anställt Anders Palmén som teknisk specialist inom geoteknik och geokonstruktion.

Anders Palmén

- Jag ser fram emot den resa som jag nu får möjligheten att vara delaktig i på Veidekke Grundläggning. Det finns ett starkt driv i organisationen med stora ambitioner att hela tiden sträva efter att utvecklas samt utveckla vårt erbjudande. Jag upplever att man inte räds en utmaning för att nå framgång, något som ligger i linje med hur jag själv söker utmaningar och vill utvecklas, säger Anders Palmén.

Anders är specialiserad inom mark- och grundläggningsfrågor men har intresserat sig lite extra för samspelet mellan entreprenadjuridik, produktion och teknik. Efter avslutade studier 2012 till civilingenjör inom bro- och geokonstruktioner på KTH har Anders jobbat hos entreprenörer som geoteknisk specialist större delen av sin karriär. Enda undantaget är en kortare period på Trafikverket Stora Projekt, även där som teknisk specialist.

- Anders med sin erfarenhet och kompetens är ett stort tillskott för oss i vår strävan att bredda vår kompetens inom geoteknik. Vårt mål är att erbjuda våra kunder ett komplett grundläggningserbjudande och ser stora möjligheter att utveckla oss inom geoteknik och geokonstruktioner. Anders kommer även kunna stötta i geotekniska frågor i våra anläggningsprojekt, exempelvis inom schakt och grundvattenfrågor, säger Thomas Torefeldt, regionchef för Veidekke Specialenheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Torefeldt, regionchef Veidekke Specialenheter, tel. + 46 733 66 94 21

Markus Pudas, arbetschef Veidekke Grundläggning AB, tel + 46 702 95 52 89

Anders Palmén, Teknisk Specialist Geoteknik och Geokonstruktion Veidekke Grundläggning AB, tel. + 46 706 75 53 63

Titel Filtyp
Anders_Palmen JPG