Veidekke stärker utvecklingen av effektivt byggande

Veidekke Anläggning har anställt Markus Tunlid som stöd till organisationen för att arbeta med teknik- och verksamhetsutveckling. Arbetet består i såväl strukturella och kulturella förbättringar, inom bland annat VDC och Involvering, med syfte till att effektivisera processen och nå högre lönsamhet och bättre kvalitet för alla.

Veidekke stärker utvecklingen av effektivt byggande

Markus, som närmast kommer ifrån Mechanum, kommer att bistå med ett tvärfunktionellt synsätt och helhetsperspektiv för att utveckla Veidekkes involverande arbetssätt med nya metoder och verktyg.

- Det känns otroligt roligt att hälsa Markus välkommen till Veidekke. Vi stärker nu organisationen med en driven medarbetare med syfte att identifiera förbättringspotentialer inom vårt involveringskoncept. Han kommer även att koppla IT-system till vårt involverande arbetssätt, säger Terje Håkansson strategi- och utvecklingschef för Veidekke Anläggning.

Veidekke har vid flera tillfällen varit ett naturligt val av entreprenör på grund av sitt involverande arbetssätt. Arbetssättet är Lean-inspirerat och innehåller tre bärande delar. Den ena är att bygga team med gemensamma mål- och gruppavtal för ökat engagemang och delaktighet. Den andra är VDC med modellhantering som hjälper till att visualisera vårt arbete för att hitta smartare lösningar. Den tredje delen handlar om involverande planering, som innebär att alla systematiskt involveras i projektet för att säkerhetsställa att det blir rätt från början. Resultatet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster.

För mer information, vänligen kontakta

Terje Håkansson, strategi och utvecklingschef Veidekke Anläggning, tel. +46 761 36 75 11

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Anläggning, tel. +46 761 26 40 44

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 j85qpk8kn7rquhrus4rk jpg