Veidekke storsatsar i Uppsala

Efter konkurrensverkets godkännande är nu allt klart för Veidekke Entreprenads förvärv av verksamheten inom Lemminkäinen-ägda REKAB Entreprenad AB i Uppsala. Förvärvet genomförs per den 1 september.

Veidekke storsatsar i Uppsala

Efter konkurrensverkets godkännande är nu allt klart för Veidekke Entreprenads förvärv av verksamheten inom Lemminkäinen-ägda REKAB Entreprenad AB i Uppsala. Förvärvet genomförs per den 1 september. Verksamheten består av 17 tjänstemän och 30 yrkesarbetare med en omsättning på cirka 150 MSEK. Samtidigt förvärvar Veidekke Bostad en attraktiv byggrätt inom detaljplanelagt område om ca 13 000 m2, med planerad säljstart till hösten.

Veidekke Bostad har i flera år försökt köpa mark och utveckla bostadsprojekt och därmed etablera sig i Uppsala. Förvärvet av REKAB ligger i linje med Veidekke-koncernens mål om att växa i Sverige samt kompletterar och ökar Veidekkes erbjudande med gedigen kompetens och stärker förutsättningarna för att ta en stark marknadsposition i uppsalaregionen.

– Just nu har vi tre bostadsprojekt igång samtidigt i Uppsala och räknar med att ha sammanlagt 300 bostäder i produktion inom några månader, säger Mårten Othérus, regionchef Mälardalen på Veidekke Bostad.

Veidekkes långsiktiga satsning på bostadsbyggande i Uppsala innebär ökat tryck på koncernens entreprenadverksamhet. Här kommer förvärvet av Uppsalaföretaget Rekab, med sina 17 tjänstemän och 30 yrkesarbetare och deras gedigna kompetens, väl till pass.

REKABS:s personal i Uppsala integreras i Veidekke Bygg och blir en avdelning i region Bygg Stockholm med Anthony Norén som avdelningschef.

Då företagen delar värderingar inom många områden kommer det bli naturligt för REKAB:s personal att arbeta enligt Veidekkes involverande arbetssätt. Veidekkes involverande arbetssätt handlar om att skapa ett samspel som utnyttjar allas kompetens, så att det skapas bra och innovativa lösningar samtidigt som det ökar motivationen och trivsel, med ökat ägarskap för olika arbetsmoment. På det sättet skapas förutsättningar för lärande och kontinuerlig utveckling samt ökad lönsamhet för alla.

– Vi är väldigt glada för att få ett riktigt duktigt team av medarbetare till oss och vi hälsar alla varmt välkomna! säger Sture Nilsson, regionchef Bygg Stockholm i Veidekke.

För mer information, vänligen kontakta:

Anthony Norén, avdelningschef REKAB, tel. 070 764 67 00

Anders Arfvén, affärsområdeschef Veidekke Bygg, tel. 073 355 99 32

Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, 070 580 04 15

Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en form av projektbaserad produktion där man leder genom planläggning och planlägger fortlöpande genom involvering. Genom Veidekkes involverande arbetssätt har vi lyckats minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg