Veidekke storsatsar på ökad produktivitet

Med snart två år på VD-stolen för Veidekke i Sverige är Jimmy Bengtssons fokus framåt glasklart: Ökad produktivitet och attraktivitet. Branschen står inför stora utmaningar och det är hög tid för byggherrar och entreprenörer att ta ansvar för utvecklingen av branschens produktivitet. För att öka takten väljer Veidekke nu att tillsätta en ny roll i Sverigeledningen, med fokus på just produktivitet.

Veidekke storsatsar på ökad produktivitet

Med snart två år på VD-stolen för Veidekkes verksamhet i Sverige är Jimmy Bengtssons fokus framåt glasklart: Ökad produktivitet och attraktivitet. Branschen står inför stora utmaningar och det är hög tid för byggherrar och entreprenörer att höja ambitionsnivån och ta ansvar för utvecklingen av byggbranschens produktivitet. För att öka takten ytterligare väljer Veidekke nu att tillsätta en ny roll i Sverigeledningen, med fokus på just produktivitet.

Överhettning och brist på arbetskraft i byggbranschen är numera välbekanta teman i media. Upprepade gånger har vi kunnat läsa rubriker om höga byggkostnader, långa byggtider och en alltför låg produktivitetsutveckling.

- Byggbranschen har haft en betydligt högre kostnadsutveckling än övriga branscher. Med en ränta i botten talar det mesta för att kundernas betalningsvilja kommer att plana ut. När investeringskalkylerna inte går ihop och internationell konkurrens knackar på dörren blir situationen ohållbart, säger Jimmy Bengtsson. Det är hög tid att ta klivet in i framtidens byggbransch - och på riktigt lyckas förena ökad produktivitet med ökad kundanpassning. För en sak är säker. Om inte vi förändrar byggbranschen kommer någon annan att göra det åt oss, fortsätter han.

Kollektiv intelligens i fokus

Att tillsätta en specifik roll med fokus på produktivitetsutveckling i Sverigeledningen må vara en nyhet, men produktivitetsaspekten är inget nytt påfund inom Veidekke. Med sin lean-inspirerade involveringsfilosofi och ”kollektiv intelligens” som mål, läggs stort fokus på att skapa ökad effektivitet och bättre lösningar runt om i verksamheten. Redan 2008 etablerade man dessutom ett tätt samarbete med Stanford University inom VDC (Virtual Design and Construction) och är idag den aktör som har utbildat flest VDC-certifierade medarbetare.

En av de medarbetare som varit drivande i utvecklingen av såväl VDC som involveringsmetodiken är Emile Hamon, som nu tillträder en ny roll som chef för Verksamhetsutveckling på Sverigenivå. Hans uppdrag är att öka Veidekkes konkurrenskraft genom fokus på produktivitetsfrågor som t ex VDC, digitalisering, involvering, projektstyrning, produktutveckling, logistik, resursanvändning och affärsmodeller.

- Det känns väldigt spännande och utmanande att få bidra till Veidekkes ökade produktivitet och konkurrenskraft. Vi, som många andra aktörer, har en stor utvecklingspotential men redan idag ligger Veidekke i framkant inom flera områden som t ex Lean, involvering, VDC, projektstyrning och plattformar, säger Emile.

- Vår bransch står inför mycket stora utmaningar. Veidekke ska vara det första företaget som framgångsrikt tar klivet in i framtiden. Jag är mycket glad att Emile valt att axla den viktiga och svåra roll som ska bidra till att det är vi som tar lyckas ta ”klivet”, säger Jimmy Bengtsson.

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige, 070-537 91 10, Jimmy.bengtsson@veidekke.se

Emile Hamon, Chef Verksamhetsutveckling Veidekke Sverige, 076-805 86 45, emile.hamon@veidekke.se

Kristina Andreasson, Kommunikationschef Veidekke Sverige, 072-516 99 63, kristina.andreasson@veidekke.se

Titel Filtyp
fof4cufbxfqmagfmvxt9 jpg