Veidekke Sverige AB förvärvar entreprenadbolag i Göteborg.

Veidekke Sverige AB tecknade i går avtal om förvärv av SBS Entreprenad AB, ett av Göteborgsregionens ledande byggentreprenadföretag, med ca 150 anställda och en omsättning som 2005 uppgick till 482 milj SEK.
Veidekke Sverige AB fullföljer intentionen i tidigare tecknad avsiktsförklaring, pressmeddelande 2006-05-22, och ingick i går kväll avtal om förvärv av SBS Entreprenad AB. Förvärvet är villkorat av konkurrensverkets godkännande, vars bedömning beräknas vara klar i mitten av juli 2006. Köpeskillingen, som till viss del är beroende av SBS resultat 2006 och 2007, kommer att uppgå till ca 100 milj SEK varav ca 25% kommer att återinvesteras i Veidekkeaktier under denna tidsperiod. Förvärvet beräknas bidra positivt till Veidekke Sverige AB:s resultat redan från och med innevarande år.
För ytterligare information kontakta: Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 705 144 240 Lennart Weiss, Informationsansvarig Veidekke Sverige AB, tfn +46 705 213 781 Kent Kihlqvist, representant för SBS ägare, tfn +46 706 653 409 Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostads-utvecklingsbolag med ca 6 000 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2005 en omsättning på ca 14,6 mdr NOK (ca 17 mdr SEK).
Veidekke Sverige AB bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har idag ca 800 anställda och en omsättning på ca 1,9 mdr SEK. Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Väst-Sverige