Veidekke Sverige förstärker fokus på klimatarbetet

Veidekke Sverige AB förstärker Sverige-organisationen och dess fokus på framför allt klimatarbetet, men också miljö och teknik, genom att lyfta fram miljöpionjären inom byggbranschen Johnny Kellner.

Veidekke Sverige AB förstärker Sverige-organisationen och dess fokus på framför allt klimatarbetet, men också miljö och teknik, genom att lyfta fram miljöpionjären inom byggbranschen Johnny Kellner.

Johnny Kellner kommer fr o m 1 januari 2009 att tillträda tjänsten som Teknik- och Miljöchef i Veidekke Sverige i syfte att förstärka företagets gemensamma fokus på klimatarbete och hållbara tekniska lösningar. Johnny Kellner innehar idag motsvarande tjänst inom Veidekke Bostad AB. Johnny kommer även fortsättningsvis att arbeta med affärsutveckling inom Veidekke Bostad AB.

Johnny Kellner är en välkänd miljöprofil inom byggbranschen och ingår bl a som ordförande i Stockholms Byggmästareförings Teknik- och miljöutskott och i SVRs miljögrupp. För närvarande leder han ett arbete som ordförande med att ta fram ett Nationellt miljöprogram där Kretslopps- och Miljöstyrningsrådet är uppdragsgivare. Johnny ingår också i Veidekke koncernens projektgrupp om samordnad miljöstrategi.

- Med en tillgång som Johnny Kellner i organisationen är det bara att tacka och ta emot och framför allt söka förvalta den kunskap och erfarenhet som Johnny står för, säger Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB. Johnny har genom sitt arbete med att utarbeta vårt klimatsmarta koncephus TellHusTM, visat att man extremt enkelt och produktionseffektivt kan producera bostäder både för ny- och ombyggnad samt kontor som reducerar koldioxidutsläppen utan avkall på ekonomi.

- Dessutom tvekar Johnny inte att driva igenom obekväma beslut såsom t ex att inom Veidekke stoppa tillämpningen av oventilerade fasadputslösningar omedelbart då misstankar om allvarliga problem framkom, fortsätter Per-Ingemar Persson.

Läs mer om TellHus-konceptet på www.tellhus.se.
Mer om Veidekke hittar du på www.veidekke.se.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40
Johnny Kellner, Klimat- och miljöchef Veidekke Sverige AB, tfn +46 8 635 61 04
Sylvianne Bergman, Informationsansvarig Veidekke Sverige AB, tfn +46 8 635 61 11

Datum Titel Filtyp
2019-07-25 PDF pdf
2019-07-25 Veidekkes koncept för klimatsmart bostadsbyggande. pdf