Veidekke Sverige gör sitt bästa resultat någonsin

När Veidekke-koncernen i dag presenterar sin rapport för sista kvartalet 2008 samt årsresultatet för 2008, uppvisar Veidekke Sverige AB sitt bästa resultat sedan etableringen i Sverige år 2000.

När Veidekke-koncernen i dag presenterar sin rapport för sista kvartalet 2008 samt årsresultatet för 2008, uppvisar Veidekke Sverige AB sitt bästa resultat sedan etableringen i Sverige år 2000.

Den svenska verksamhetens samlade resultat för 2008 innebär i korthet:

  • En årsomsättning på 3 713 MSEK (3 561 MSEK), dvs en omsättning i nivå med 2008.
  • Ett årsresultat på ca 181 MSEK (124 MSEK), dvs en ökning med hela 46 %.
  • En resultatmarginal på ca 4,9 % (3,5 %).
  • En orderstock på 2 620 MSEK (2 564 MSEK).

Efter åtta år på den svenska marknaden är Veidekke nu en etablerad aktör och samarbetspartner inom verksamhetsområdena bygg, anläggning och bostadsutveckling. Under 2008 har verksamheten dessutom kompletterats med en enhet inom kommersiell fastighetsutveckling samt genom förvärv med grustäkter i Stockholm- och Uppsalaregionen. Dessutom har Pål&Grund i Västerås ombildats till en prefab-fabrik under namnet V-Prefab.

Resultatmässigt har året varit en stor framgång för Veidekke Sverige. Det samlade årsresultatet är det bästa någonsin och resultatmarginalerna har förbättrats inom de flesta enheter. Ett ambitiöst program att förstärka och utveckla en gemensam företagskultur präglad av medarbetarinvolvering och coachande ledarskap har haft en positiv inverkan på organisationen som andas engagemang och entusiasm, vilket i sin tur påverkar lönsamheten positivt.

- Vi är mycket nöjda med vårt resultat för 2008 som landar på den målsättning vi satt för året. Samtliga enheter går med vinst och flertalet har under året förbättrat sina marginaler kvartal för kvartal. Trots den finansiella turbulensen, ser vi 2009 an med tillförsikt. Inte minst tack vare de infrastruktursatsningar som föreligger och som ger stabilitet åt vår orderstock, säger Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB.

- Visst har även vi varit tvungna att se över organisationen och inom vissa enheter har vi måst reducera antalet medarbetare, men vi hoppas att konjunkturläget stabiliseras under 2009 så att vi åter igen får fokusera på att optimera verksamheten, tillägger Per-Ingemar Persson.

Bland Veidekke Sveriges pågående projekt kan nämnas tunnelarbete på Norra Länken i Stockholm till ett värde om 1 miljard SEK, uppförande av kv Bocken åt Fabege i centrala Stockholm till ett värde om ca 300 MSEK, uppförande av skola i Västra Hamnen i Malmö till ett värde om ca 75 MSEK och ombyggnation av Dalheimers hus i centrala Göteborg till ett värde om ca 60 MSEK. Veidekkes nya prefabfabrik, V-Prefab, fick strax innan jul ett uppdrag av Vägverket värt ca 75 MSEK avseende leverans av barriärelement till samtliga tunnlar i Norra Länken i Stockholm.

För koncernen i sin helhet blev 2008 ett bra år för Veidekke. Koncernomsättningen slutade på 19,4 miljarder NOK, med ett samlat resultat på 816 MNOK och en resultatmarginal för hela koncernen på 4,2%.

Ladda hem kvartalsrapporten.

Finansiell information om Veidekke-koncernen återfinns på www.veidekke.no.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40
Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke Sverige AB, tfn +46 8 635 61 88
Sylvianne Bergman, Informationschef Veidekke Sverige AB, tfn +46 8 635 61 11

Titel Filtyp
PDF pdf