Veidekke Sverige presenterar årets tredje kvartalsrapport: Stark utveckling och positiv framtidstro

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets tredje kvartalsrapport. Veidekke Sverige fortsätter att visa stark utveckling trots visst vänteläge i branschen. Veidekke Entreprenads verksamhet är fortsatt stabil och utvecklas enligt plan. Veidekke Bostad påverkas av de osäkra marknadsförutsättningarna, men ser långsiktigt en god efterfrågan på bostäder.

Veidekke Sverige presenterar årets tredje kvartalsrapport: Stark utveckling och positiv framtidstro

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets tredje kvartalsrapport. Veidekke Sverige fortsätter att visa stark utveckling trots visst vänteläge i branschen. Veidekke Entreprenads verksamhet är fortsatt stabil och utvecklas enligt plan. Veidekke Bostad påverkas av de osäkra marknadsförutsättningarna, men ser långsiktigt en god efterfrågan på bostäder.

Den svenska verksamhetens resultat för tredje kvartalet 2012 innebär i korthet:

  • En omsättning om 1 024 MSEK jämfört med fjolårets 973 MSEK.
  • Ett totalresultat på 39 MSEK jämfört med föregående års 22 MSEK.
  • En orderstock på 3 333 MSEK jämfört med 2 925 MSEK från årsskiftet 2011/2012.

Den finansiella oron i Europa präglar fortsatt den svenska marknaden. Företagens investeringsbeslut fördröjs och så även bostadsintressenternas köpbeslut. Detta gör att bostadsutvecklingen går trögt inom hela branschen. Kreditåtstramningar både mot bostadsköpare och mot andra investerare påverkar också resultaten negativt. Trots det levererar entreprenadverksamheten ett starkare kvartal än motsvarande 2011 och uppvisar dessutom en stark ordetstock. Med andra ord visar Veidekke Sverige en fortsatt stark utveckling och en positiv framtidstro, säger Koncerndirektör Veidekke ASA, Per-Ingemar Persson.

Veidekke Entreprenad uppvisar en stabil verksamhet även för tredje kvartalet 2012.

Verksamheten fortsätter utvecklas enligt plan, även om vi också känner av en avvaktande marknad, säger Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad.

Veidekke Bostads resultat påverkas, precis som övriga branschen, av fortsatt osäkra marknadsförutsättningar. Trots detta är Veidekke Bostad väl rustade för framtiden tack vare en stark tomtbank och en stark verksamhet i de regioner som visar på störst tillväxt och inflyttning.

– Oaktat nuvarande osäkerhet på bostadsmarknaden ser vi långsiktigt en god efterfrågan på nyproducerade bostäder i storstadsregionerna där vi verkar. Samtidigt ser vi en utmaning för oss och hela bostadsutvecklingsbranschen i att bli än mer kundfokuserade och utveckla produkter som marknaden efterfrågar, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Ingemar Persson, Koncerndirektör Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad, tfn +46 8 635 61 50

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad, tfn +46 8 635 61 15

Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 21

Jenny Henrichson, Kommunikationschef, tfn + 46 733 57 10 88

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg