Veidekke Sverige presenterar ett mycket bra resultat

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets tredje kvartalsrapport. Resultatet avseende den svenska verksamheten, Veidekke Sverige AB, visar en mycket stabil och fortsatt positiv utveckling.

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets tredje kvartalsrapport. Resultatet avseende den svenska verksamheten, Veidekke Sverige AB, visar en mycket stabil och fortsatt positiv utveckling.

Den svenska verksamhetens resultat t o m det tredje kvartalet innebär i korthet:

  • En ökad omsättning till 2686 MSEK jämfört med fjolårets 2502 MSEK
  • Ett totalresultat på ca 130 MSEK jämfört med föregående års 73 MSEK främst beroende på resultat- och marginalförbättringar inom vår entreprenadverksamhet.
  • En orderstock på 3 144 MSEK jämfört med förra årets 2 757 MSEK.

- Vi är mycket nöjda och stolta att få presentera ett sådant bra resultat t o m tredje kvartalet 2008 för den svenska verksamheten, säger Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB. Trots det oroliga finansiella läget kan vi konstatera att vi resultatmässigt ännu inte påverkats i någon större grad. Resultatet t o m tredje kvartalet visar att framför allt vår entreprenad-verksamhet nu bidrar positivt till vårt resultat. Våra marginaler förstärks kvartal för kvartal, vilket är mycket tillfredställande. Samtidigt märker naturligtvis även vi att marknaden försämras inom husbyggandet, vilket märks i en minskande orderingång sista kvartalet.

- Utmaningen nu och framåt blir naturligtvis att konsolidera vår verksamhet och fokusera på de verksamhetsområden där vi ser att tillväxt och lönsamhet är fortsatt möjlig. Veidekke ingår i en solid koncern och vi ser framtiden an med tillförsikt, även om marknaden avspeglar den finansiella oro som för närvarande engagerar oss alla.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40
Per G Svensson, Ekonomiansvarig Veidekke Sverige AB, tfn +46 8 635 61 88
Sylvianne Bergman, Informationsansvarig Veidekke Sverige AB, tfn +46 8 635 61 11

Finansiell information om Veidekke finns på koncernens hemsida www.veidekke.no.

Datum Titel Filtyp
2019-07-25 PDF pdf