header

Veidekke Sverige väl positionerat för fortsatt lönsamhet och utveckling

Med upp emot 125 miljoner SEK i resultat för den svenska verksamheten blev 2007 genombrottet för Veidekke på den svenska marknaden.

Med upp emot 125 miljoner SEK i resultat för den svenska verksamheten blev 2007 genombrottet för Veidekke på den svenska marknaden.

- Hela vår bostadsverksamhet går mycket bra och vi finns strategiskt placerade i alla våra prioriterade regioner, säger Per-Ingemar Persson VD för Veidekke Sverige. Vidare går både bygg- och anläggningsverksamheten i Stockholm mycket bra, inte minst på anläggningssidan där vi varit lyckosamma med några stora tunnelkontrakt. Dessutom visar vår verksamhet i Skåne stora framgångar, fortsätter Per-Ingemar.

Den samlade svenska verksamheten slutade 2007 med en omsättning på ca 3 500 miljoner SEK och en samlad resultatmarginal på 3,5%. Veidekke Sveriges VD, Per-Ingemar Persson är inte nöjd med den samlade resultatmarginalen och understryker att det fortfarande finns flera utmaningar framöver.

- Vi ser positivt på framtiden. Organisationen är i stort sett på plats och vi har lyckats skapa en god företagskultur där kunskap och erfarenhet delas och där alla hjälps åt för att skapa utveckling och entusiasm i organisationen. Vi har ett bra samarbete mellan verksamheterna i Veidekke koncernen och flera stora och konkreta samarbetsprojekt såväl inom Sverige som mellan enheterna i Skandinavien. Men kanske viktigast av allt är att vi har friheten att styra vår egen utveckling när vi nu visar att Veidekke Sverige är lönsamt, säger Per-Ingemar Persson.

Veidekke har under året haft fortsatt framgång i samarbetet både med kunder och med kommunerna i de prioriterade regionerna i Sverige. Detta har bidragit till flera samverkansentreprenader på större byggprojekt och har gett många goda projektmöjligheter inom bostadsutvecklingen.

- Det är den kvalitativa utvecklingen i vår organisation och det positiva bemötande vi får av våra kunder som ger oss anledning till fortsatt optimism, tillägger Per-Ingemar.

Region Väst fick dessvärre under 2007 dras med två stora förlustprojekt. Här blev det nödvändigt att göra större avsättningar, något som har medfört svagt resultat för hela regionen.

För koncernen i sin helhet blev 2007 Veidekkes hittills bästa år. Koncernomsättningen slutade på drygt 22 miljarder SEK, med ett samlat resultat på strax över 1,3 miljarder SEK och en resultatmarginal för hela koncernen på 6,1%.

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40
Lennart Weiss, Informationschef Veidekke Sverige AB, tfn. +46 8 635 61 89Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 500 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2007 en omsättning på 19,3 mdr NOK (ca 22 mdr SEK).

Veidekke Sverige AB bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 150 anställda och en omsättning på ca 3,5 mdr SEK (2007). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.

Veidekke Sverige AB, Råbyvägen 1, SE-224 78 Lund, Tfn +46 46 19 94 00
Veidekke Sverige AB, Allén 7, Box 1503, SE-172 29 Sundbyberg, Tfn +46 8 635 61 00
- E-post: info.skane@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se
Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI

Titel Filtyp
PDF pdf