Veidekke Sverige visar fortsatt förbättrat resultat

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets första kvartalsrapport och resultatet avseende den svenska verksamheten, Veidekke Sverige AB, visar en stabil utveckling.

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets första kvartalsrapport och resultatet avseende den svenska verksamheten, Veidekke Sverige AB, visar en stabil utveckling.

Den svenska verksamhetens kvartalsresultat innebär i korthet:

* En ökad omsättning till 862 MSEK jämfört med i fjolårets 792 MSEK
* En hög orderingång på 1 764 MSEK (1 029 MSEK) där vår order avseende tunnelbyggande på Norra Länken i Stockholm på över 1 miljard SEK utgör merparten av denna summa.
* Ett totalresultat på ca 41 MSEK jmf med föregående års 17 MSEK beroende på resultatförbättringar hos både vår entreprenad- och bostadsutvecklingsverksamhet.
* En orderstock på 3 586 MSEK som ökat med 1 021 MSEK från årsskiftet 2007/2008.

- Jag är mycket nöjd över att få presentera ett sådan gott kvartalsresultat för den svenska verksamheten, säger Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB. Det är glädjande att vår entreprenadverksamhet nu börjar ta fart och jag tänker speciellt på det hårda arbete och den investering som Veidekke under några år har lagt ned på att bygga upp en stark anläggningsverksamhet för att möta de stora planerade infrastruktursatsningarna i framför allt Stockholmsregionen. Denna strategi börjar nu ge resultat. Vi ser framtiden an med tillförsikt.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB,
tfn +46 70 514 42 40

Per G Svensson, Ekonomiansvarig Veidekke Sverige AB,
tfn +46 8 635 61 88

Sylvianne Bergman, Informationsansvarig Veidekke Sverige AB,
tfn +46 8 635 61 11

Titel Filtyp
PDF pdf