Veidekke Sveriges kvartalsrapport januari-mars 2012: Fortsatt positiv utveckling

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets första kvartalsrapport. Veidekke Sverige rapporterar positiva siffror vid utgången av det första kvartalet, januari-mars 2012. Veidekke Entreprenad har bra orderingång och stärkt orderstock. Veidekke Bostad visar god försäljningsgrad.

Veidekke Sveriges kvartalsrapport januari-mars 2012: Fortsatt positiv utveckling

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets första kvartalsrapport. Veidekke Sverige rapporterar positiva siffror vid utgången av det första kvartalet, januari-mars 2012. Veidekke Entreprenad har bra orderingång och stärkt orderstock. Veidekke Bostad visar god försäljningsgrad.

Den svenska verksamhetens resultat för första kvartalet 2012 innebär i korthet:

  • En omsättning om 873 MSEK jämfört med fjolårets 925 MSEK.
  • Ett totalresultat på ca 12 MSEK jämfört med föregående års 9 MSEK.
  • En orderstock på 3 152 MSEK jämfört med 2 925 MSEK från årsskiftet 2011/2012.

- Veidekke Sverige fortsätter att utvecklas positivt. Trots den avvaktande marknaden har orderstocken inom Veidekke Entreprenad stärkts och vi visar upp förbättrade resultat. Vad gäller Veidekke Bostad så ser vi efter en trög inledning på året nu positiva tendenser. Vi har en hög försäljningsgrad i pågående bostadsbyggande och intresset för att köpa bostäder visar även en positiv tendens, säger Koncerndirektör Veidekke ASA, Per-Ingemar Persson.

Veidekke Entreprenad visar marginalförbättring med fortsatt bra resultat i Stockholmsområdet och successivt bättre resultat även i region väst och syd.

-Vårt förbättringsarbete ger resultat även om vi hade hoppats nå godkända marginaler överallt något snabbare, säger Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad.

Veidekke Bostad har precis som övriga branschen haft en tuff inledning på 2012. Bostadsmarknaden är fortsatt avvaktande vilket påverkar kvartalsresultatet negativt, men marknaden har börjat ljusna under första kvartalet.

-Den avvaktande marknaden har medfört försenad byggstart i några projekt, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Ingemar Persson, Koncerndirektör Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad, tfn +46 8 635 61 50

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad, tfn +46 8 635 61 15

Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 21

Jenny Henrichson, Kommunikationschef, tfn + 46 733 57 10 88

Titel Filtyp
dx8jvilrzifjx1bqqrkv9w jpg