Veidekke tar första spadtaget i Sydafrika

På Masibonisane High School i Sydafrika ska ett fotbollscentra för tjejer byggas. I början av mars var Veidekke, tillsammans med representanter från Football for Life och FC Rosengård, på besök i Masibonisane för att ta det första spadtaget och utbilda unga lärlingar inom byggteknik, hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

På Masibonisane High School i Sydafrika ska ett fotbollscenter för tjejer byggas.

På Masibonisane High School i Sydafrika ska ett fotbollscentra för tjejer byggas. I början av mars var Veidekke, tillsammans med representanter från Football for Life och FC Rosengård, på besök i Masibonisane för att ta det första spadtaget och utbilda unga lärlingar inom byggteknik, hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

Veidekke har sedan 2010 haft ett stort engagemang i det unika CSR-programmet Football for Life som utvecklats av FC Rosengård (fd LdB FC Malmö), World Village of Women Sports och Star for Life i Sydafrika. Programmets vision är att, med hjälp av fotboll, ge tjejer utrymme att växa till starka, medvetna och självsäkra individer, som möjliggör för dem att uppnå sina drömmar – och också bidrar till kampen mot HIV/AIDS-relaterade sjukdomar.

Lärlingsprogram
Genom byggnationen av ett damfotbollscenter på Masibonisane High School intensifierar Veidekke sitt engagemang i CSR-programmet Football for Life och bidrar med såväl donation som kunskapsöverföring inom byggteknik, hälso- och miljöfrågor. En viktig del av byggnationen är att den sker i samarbete med Star for Lifes utbildningsprogram Skills for Life, ett traineesystem riktat mot elevernas utmaningar utanför och efter skolan. Detta program kommer nu att ta del av kunskap från Veidekkes lärlingsprogram ”Skole på byggeplass” vars syfte är att ge unga människor kompetens inom byggbranschen.

HMS i fokus
På plats på Masibonisane High School för att dela med sig av erfarenheter från Veidekke var Asle Hermansen, daglig ledare för Veidekkes norska initiativ ”Skole på byggeplass”. Inför 60 kandidater till lärlingsprogrammet pratade Asle om vikten av HMS (hälsa, arbetsmiljö, säkerhet) och berättade för studenterna om olika yrkesvägar inom byggbranschen.

Att utveckla sin kunskap och praktiska färdigheter är alltid värdefullt. Det ger oss glädje, stolthet och en möjlighet att påverka vår framtid. Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet står alltid högst upp på agendan på Veidekke. Det är oerhört inspirerande för mig att få dela med mig av Veidekkes erfarenheter och ge dessa unga och nyfikna människor en ökad medvetenhet och kunskap som räddar liv, säger Asle.

Utav de 60 kandidaterna kommer 15 väljas ut via intervjuer till det lärlingsprogram som startas upp i samband med byggnationen. Byggstart är planerad till oktober i år. När fotbollscentrat är klart, i december 2014, kommer det bl a att innefatta utbildningslokaler, omklädningsrum, sovsalar och kök.

Genom byggnationen av fotbollscentret, som görs möjlig tack vare Veidekke, kommer vi att kunna ta nästa steg i vår verksamhet.  Här kommer vi att få egna trygga lokaler där vi bl a kan anordna träningsläger, ledarutbildningar och turneringar för tjejerna. Det känns väldigt inspirerande och spännande för alla inblandade, säger Anna Nyman verksamhetsansvarig Football for Life.

Efter spadtaget planterades ett träd på skolgården som en symbol för att den här satsningen ska växa och ge ännu fler unga tjejer möjlighet att, med fotbollen som verktyg, få ökad självkänsla och därmed ökad chans till ett bra liv.

För mer information vänligen kontakta:
Per-Ingemar Persson, Koncerndirektör Veidekke Sverige
+46 705 14 42 40
per-ingemar.persson@veidekke.se

Jenny Henrichson, Projektledare Football for Life
+46 709 76 00 62
jenny.h@womensportvillage.com

Eller se:
http://www.veidekke.se/miljo-och-samhalle/samarbeten-och-sponsring/football-for-life 
http://www.fcrosengard.se/projekt/football-for-life

FC Rosengård
Sveriges bästa fotbollslag som genom sin fotbollsverksamhet och sina sociala projekt arbetar med att förverkliga ungdomars drömmar, både på och utanför fotbollsplanen.

Star for Life
Star for Life är ett utbildningsprogram som syftar till att stärka ungdomars självkänsla och att förverkliga deras drömmar. I Afrika används programmet för att bekämpa spridningen av AIDS/HIV. Star for Life startade 2005. Idag når de mer än 100 000 ungdomar och deras familjer i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 evru4fdexild2mc15qih jpg
0001-01-01 kcgcgj7wz5leh5qkk2ba jpg
0001-01-01 t6l5xx1n0ctf2sgjcli4 jpg
0001-01-01 ylkggzae1otvjfrqz62p jpg