header

Veidekke tar klivet in i framtiden – en hållbar framtid måste innovera mer och involvera fler

​Hur kan vi gemensamt skapa en mer produktiv, involverande och resurseffektiv byggbransch som bidrar till att utvecklingen tar hållbara kliv framåt? Detta var frågan som diskuterades vid ett fullsatt WEME-seminarium arrangerat av Veidekke den 5 mars i Göteborg.

Veidekke tar klivet in i framtiden – en hållbar framtid måste innovera mer och involvera fler

Hur kan vi gemensamt skapa en mer produktiv, involverande och resurseffektiv byggbransch som bidrar till att utvecklingen tar hållbara kliv framåt? Detta var frågan som diskuterades vid ett fullsatt WEME-seminarium arrangerat av Veidekke den 5 mars i Göteborg. Under fria former mötes samhällsbyggare för att utbyta kunskap och erfarenheter och gemensamt staka ut vägen framåt mot framtidens byggbransch.

Byggbranschen har släpat efter när det gäller produktivitet. Eftersom genomförandet av ett projekt kräver inblandning av många parter, både på den privata och offentliga sidan går implementeringen av nya metoder och arbetssätt långsamt. Men nu sker stora förändringar. Nya sätt att effektivisera planering, projektering, byggmetoder och logistik utvecklas i allt snabbare takt och ju mer vi samarbetar över gränserna ju snabbare går det.

Inspirationsföreläsare var Creative Director Lars Albinsson, en av Sveriges främsta experter inom området, som talade om hur digitaliseringen kan bidra till att vi bygger unika hus för halva priset. Men för att nå dit måste vi sluta använda nya digitala verktyg på ”det gamla sättet”. Vi inspireras av rederibranschen som med hjälp av digitalisering kan renovera 749 rum på en lyxkryssare på 13 dygn. Detta är nutid och inte bara framtid.

Det är fantastiskt roligt att det är ett så stort intresse för vårt seminarium. Veidekke vill vara ett föredöme inom digitalisering och det är genom samverkan med våra kunder och leverantörer vi kommer nå dit. Inom vår digitaliseringsstrategi har vi identifierat fem trender som kommer förändra branschen i grunden, dessa är avancerad geodesi - obrutet informationsflöde med digitala tvillingar - VR, AR och mobilitet – IoT och Big data – robotteknik och automation säger Emile Hamon, chef för verksamhetsutveckling Veidekke Sverige.

Samarbetspartners som Dalux, bimobject och build-r var på plats för att visa upp deras senaste innovationer för att bidra till en effektivare byggbransch i form av en minimässa. Från Veidekke visade Cathrine Hartmann och Sam Ngo visade bland annat hur de arbetat med avancerad geodesi på projektet Hills. Seminariet hölls passande i en Veidekkes fältfabrik på projektet Hills strax söder om Göteborg. Här byggs hela området med en industriell process och med hjälp av digitala verktyg.

För att ta ett hållbart kliv in i framtiden måste vi innovera mer och involvera fler, både kunder och leverantörer. Genom samverkan i branschen drar vi nytta av den kollektiva intelligensen.

För mer information om Veidekkes digitaliseringsarbete, vänligen kontakta

Emile Hamon, chef för verksamhetsutveckling Veidekke Sverige, tel. +46 768 05 86 45

Titel Filtyp
g5iacloysmphq0l2xqct jpg