header

Veidekke tar plats i Bygga Bo-dialogen med klimathuset TellHus™

Fr o m den 25 februari 2008 är Veidekke i Sverige ny aktör av samarbetsnätverket Bygga Bo-dialogen som är ett unikt samarbete mellan Regeringen, kommunerna och flera viktiga aktörer inom bygg- och bostadsbranschen. Bygga Bo har som mål att nå längre än vad enbart lagar kan åstadkomma med syfte skapa en hälsosam innemiljö samt en effektiv energi- och resursanvändning.

Fr o m den 25 februari 2008 är Veidekke i Sverige ny aktör av samarbetsnätverket Bygga Bo-dialogen som är ett unikt samarbete mellan Regeringen, kommunerna och flera viktiga aktörer inom bygg- och bostadsbranschen. Bygga Bo har som mål att nå längre än vad enbart lagar kan åstadkomma med syfte skapa en hälsosam innemiljö samt en effektiv energi- och resursanvändning.

- Som en av branschens ledande aktörer har Veidekke inte bara en möjlighet, utan även en skyldighet, att delta i arbetet för en långsiktigt hållbar miljö. Bostadssektorn svarar i dag för ca 40 procent av Sveriges samlade energiförbrukning och ca 25 procent av de samlade koldioxidutsläppen. Det innebär en betydande utmaning som alla måste ta på allvar, säger Per-Ingemar Persson, VD för Veidekke Sverige AB.

 

- Med Veidekkes nya klimathus TellHusTM kan vi visa att det går att åstadkomma stora klimateffekter, bara man fokuserar på rätt saker. TellHus reducerar koldioxidutsläppen med mer än 50 procent och energibehovet med ca 40 procent, inom ramen för ordinarie produktionsekonomi. Veidekke kan därmed visa att det går att bygga klimatsmart utan speciella subventioner eller stora merkostnader för konsumenten. Tvärtom innebär TellHus att den boende får lägre kostnader för t ex hushållselen framhåller Per-Ingemar Persson.

 

Undertecknandet av Veidekkes medverkan i Bygga Bo-samarbetet skedde under förmiddagen på Miljödepartementet tillsammans med Statsrådet Andreas Carlgren, som uttryckte sin tillfredsställelse över att branschen visar allt större intresse för klimat- och energifrågorna.

 

- Bygga-bo-dialogen är en del i ett stort arbete med stor potentiell räckvidd, säger miljö-minister Andreas Carlgren. Energi och miljö blir allt viktigare i samarbetet mellan staten, kommuner och företag kring "Hållbara städer" och hållbara byggnader kan även vara en svensk exportprodukt.

 

 

För ytterligare information kontakta:


Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn 070-514 42 40
Lennart Weiss, Informationschef, Veidekke Sverige AB, tfn 08-635 61 89
Yogesh Kumar, Chef för Bygga-Bo-dialogens sekretariat, tfn 0701-85 30 42
Johnny Åberg, Informatör Bygga-Bo-dialogen, tfn 0701-85 32 27

 

För mer fakta om Bygga-bo-dialogen besök www.byggabodialogen.se».

 

Titel Filtyp
PDF pdf