Veidekke tar sig an Nöten

Veidekke Entreprenad, region Bygg Stockholm, har på samverkansentreprenad fått jobbet med det stora renoveringsprojektet Kv Nöten i Solna. Beställare är Fabege, ett av Stockholms ledande fastighetbolag. För cirka 500 miljoner kronor ska en renovering och modernisering av fastigheten utföras. Den stora hyresgästen blir Skatteverket som ska hyra 29 000 kvm.

Veidekke tar sig an Nöten

Veidekke Entreprenad, region Bygg Stockholm, har på samverkansentreprenad fått jobbet med det stora renoveringsprojektet Kv Nöten i Solna. Beställare är Fabege, ett av Stockholms ledande fastighetbolag. För cirka 500 miljoner kronor ska en renovering och modernisering av fastigheten utföras. Den stora hyresgästen blir Skatteverket som ska hyra 29 000 kvm.

– För oss är det viktigt att våra leverantörer kan leva upp till våra högt ställda krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och professionalism. Veidekke Entreprenad lever upp till våra förväntningar, säger Klas Holmgren, projekt- och förädlingschef på Fabege.

– Att Fabege har visat fortsatt förtroende för oss, beror dels på våra goda referenser och dels på vår kompetens och erfarenhet när det gäller samverkansprojekt. Ett tidigare lyckat samarbete med denna kund var innerstadsprojektet Kv Bocken. Tidplanen på Kv Nöten är tuff, projektet ska stå klart redan i december nästa år. Att vi kan styra och utföra arbetena på så kort tid beror på vår erfarenhet av att jobba med cykeltidplaner. Vi kör med 3-veckorscyklar som rullar på genom hela projektet för kontorsplanen, säger projektchef Gunnar Arwskog.

– Projektet som är beläget på Solna Strandväg vid Vretens tunnelbanestation, alldeles vid gränsen till Sundbyberg, omfattar en total ombyggnadsvolym om 70 000 kvm BTA. I fastigheten finns även en restaurang och några butikslokaler.  Vi hade redan genomfört en mindre entreprenad åt Fabege i fastigheten. Då handlade det om förberedande ombyggnadsarbeten, exempelvis nya fläktrum, hissar, glastak över innergårdar etc. Då visste de ännu inte vem som skulle bli hyresgäst och några hyresgästanpassningar gick därför inte att göra. Dock insåg beställaren att de skulle spara tid genom att redan i det tidiga skedet göra vissa ombyggnads- och renoveringsjobb, berättar entreprenadingenjör Christina Engerup.

Arbetet startade i början av april, och nu planeras för fullt för att få till ett bra MI-arbete bland de totalt 13 tjänstemännen, 6 beställarrepresentanterna, 7 egna yrkesarbetare och ett stort antal underentreprenörer. Som mest kommer projektet att sysselsätta cirka 250 yrkesarbetare. MI för oss här i projektet är detsamma som att jobba i samverkan. 

Och det är just det vi gör, vi jobbar i samverkan och inte med samverkan.

I december 2013 ska det stora tegelhuset från slutet av 1960-talet stå klart för inflyttning.

Titel Filtyp
ex2mjobrmwhvuae7gahsq jpg