header

Veidekke tar stororder i Uppsala med Nordens största vårdboende

Veidekke har fått i uppdrag av Fastighetsförädlarna AB att tillsammans utveckla en ny stadsstruktur i norra Uppsala med en blandning av service i form av Nordens största vårdhem, en förskola samt bostäder. Uppdraget är en totalentreprenad med ett värde på 610 MSEK.

Veidekke tar stororder i Uppsala med Nordens största vårdboende

Veidekke har fått i uppdrag av Fastighetsförädlarna AB att tillsammans utveckla en ny stadsstruktur i norra Uppsala med en blandning av service i form av Nordens största vårdhem, en förskola samt bostäder. Uppdraget är en totalentreprenad med ett värde på 610 MSEK.

-Vi är väldigt glada över förtroendet och att vi i en involverande process med FFAB tagit fram systemhandlingar på ett mycket effektivt sätt. Att vi får detta projekt ser vi som ett bevis på att vi har den bredd och den kompetens som krävs för att bygga både bostäder och kommersiella byggnader vilket stärker vår position och ger våra kunder ett mervärde, säger Anthony Norén, ansvarig för Veidekke Byggs verksamhet i Uppsala.

Projektet innehåller nybyggnad av 158 lägenheter, två vårdboenden med totalt 200 vårdplatser, nordens största, och en förskola med fyra avdelningar. Byggstart för projektet är i december 2017 med beräknat färdigställande i december 2020.

–Genom ett stabilt och involverande samarbete genom hela processen som med Veidekke, får vi bra förutsättningar för att hitta hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Det ger en trygghet i det vi ska leverera vidare till våra partners och kunder, säger Jacob Sandberg VD/Partner på Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB.

Stadsdelen bär namnet Kapellgärdet och ligger cirka en kilometer norr om Uppsalas centrum. I området finns mycket gröna inslag och gångstråk med Kapellgärdesparken som mitt-punkt. Här bor människor i alla åldrar med närhet till butiker, skolor, förskolor, grönområden och sportmöjligheter.

För mer information, vänligen kontakta

Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg, tel. +46 705 80 04 15

Anthony Norén, avdelningschef Veidekke Bygg Uppsala, tel. +46 707 64 67 00

Jacob Sandberg Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB, +46 704 24 02 55

Titel Filtyp
g1p9e9uu31hyssjgpshs jpg
mc4zlw2qm4xx1tg7dk9b jpg