Veidekke TellHus™ – en hållbar klimatsatsning

Den ena larmrapporten om klimatet avlöser den andra och det är med en viss känsla av hopplöshet vi följer utvecklingen. Men på Veidekke vill vi annorlunda. Och vi har verktygen och kunskapen att påverka.

Den ena larmrapporten om klimatet avlöser den andra och det är med en viss känsla av hopplöshet vi följer utvecklingen. Men på Veidekke vill vi annorlunda. Och vi har verktygen och kunskapen att påverka.

Som producenter av bostäder är vi en betydande kraft när det gäller att reducera koldioxidutsläppen till en godtagbar nivå. Bostäder och boende står för ca 25 procent av landets totala koldioxidutsläpp. Med TellhusTM lanserar vi ett koncept som är både klimatvänligt och fullt ekonomiskt möjligt att genomföra i stor skala.

Mindre el = mindre CO2

Den viktigaste faktorn för ett hus koldioxidutsläpp är mängden tillförd el. Produktionen av el genererar koldioxidutsläpp, och minskar vi på mängden tillförd el till husen så reducerar vi även utsläppen av koldioxid. TellHusTM bygger på en helhetsanalys av kvalitén (ur koldioxidsynpunkt) på den tillförda energin, hur huset byggs samt tips för hur man lever koldioxidsmart på ett enkelt sätt.

I praktiken

Byggandet
Redan vid uppförandet av ett TellHusTM - hus börjar våra åtgärder för att reducera koldioxidutsläppen. Vi använder till exempel miljövänlig fjärrvärme istället för el för att värma byggbodarna. Vi köper grön el för att kunna utföra vårt arbete och vi använder miljöklassade fordon för att ta oss till och från jobbet.

Driften
Huset är anslutet till fjärrvärmesystemet och innehåller bland annat superisolerglas, fjärrvärmebaserade badrumsgolv och energieffektiva ventilationssystem för från- och tilluft med värmeväxling som både reducerar utsläppen och är ekonomiskt fördelaktigt för de boende. Med både små och stora medel blir minskningen av koldioxidutsläppen betydande. TellHusTM är fullt av inbyggda lösningar som gör att det är enkelt att spara på el och då också på koldioxid.

De boende
Att bo i ett TellHusTM -hus innebär inte att sänka sin levnardstandard, tvärtom. Med inbyggda lösningar som till exempel enkel standbyfrånkoppling och display för att kunna övervaka sin elförbrukning i kr och kWh gör vi det enklare för de boende att leva klimatsmart. Och samtidigt som de boende gör en insats för att minska koldioxidutsläppen så sparar de pengar genom mindre elförbrukning.

Hur mycket mindre?

När vi jämför ett TellHusTM med ett normalhus ser vi att minskningen av koldioxidutsläppen blir betydande:

Jämfört med ett normalhus minskar en lägenhet i ett TellHusTM - hus koldioxidutsläppen med 1,1 ton per år och lägenhet.

Ett TellHusTM - hus med 15 lägenheter på 90 kvm minskar utsläppen av koldioxid med ca 17 ton per år.

I jämförelsen utgår vi ifrån en 90 kvm stor normallägenhet. Beräkningen baseras på EU-rapporten - Long Term Scenarios for Strategic Energy Policy.

Om TellHusTM skulle appliceras på all nyproduktion i Sverige skulle koldioxidutsläppen minskas radikalt.

I stor skala

Tack vare en attraktiv kostnadskalkyl går TellHusTM att sätta in i all nyproduktion. Konceptet fungerar även på ombyggnad av gamla hus. De alternativa koncept som idag erbjuds innebär höga merkostnader i produktionsskedet, en kostnad som vanliga hushåll i regel inte vill betala. Därmed måste "någon" subventionera dessa hus med påföljd att det endast kommer att byggas ett fåtal pilotprojekt. Med TellHusTM agerar vi lokalt med siktet inställt globalt.

Ingen tid att vänta

Koldioxidutsläppen måste ner med 80 % till år 2050. Därför sätter vi igång redan nu. Det första TellHusTM- huset ska byggas i Västertorp i Stockholm. Ca 35 lägenheter i lamellhus med byggstart sommaren 2008 och planerad inflyttning i slutet av 2009.