header

Veidekke tillsätter Involveringsansvarig

Veidekke Bygg satsar på att utveckla och vidare implementera Veidekkes involverande arbetssätt för att stärka konkurrenskraften in i framtiden. Arbetssättet är lean-inspirerat och skapar förbättringar som gör att vi kan bygga snabbare, säkrare, billigare och bättre.

Veidekke tillsätter Involveringsansvarig

Thomas Gardell tillsätter rollen som involveringsansvarig. Han började som träarbetare i Veidekke 2001. Thomas kommer i den nya rollen att arbeta i nära samverkan med samtliga delar av företaget samt externt med kunder och samarbetspartners.

"I och med Thomas nya roll kan vi fortsatt aktivt jobba vidare med att utveckla det involverandearbetssättet. Resultatet av att involvera och ta tillvara på allas kunskap och erfarenhet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster. Därför är det viktigt för oss att öka vårt kunnande och sprida effekterna av ett väl fungerande involveringsarbete ", säger Anders Arfvén, affärsområdeschef Veidekke Bygg.

Veidekkes involverande arbetssätt uppskattas av både kunder, UE och våra egna medarbetare. Genom arbetssättet skapar vi mer värde i våra projekt som gör oss till ett naturligt val av entreprenör.

"Thomas har under en längre tid jobbat med arbetssättet och har stor insikt i hur vi når ut med budskapet och hur vi skapar engagemang runt involvering i våra projekt. Att Thomas tar ansvaret som involveringsansvarig känns helt rätt och jättekul!", säger Emile Hamon, strategi- & verksamhetsutvecklingschef Veidekke Bygg.

Veidekkes involverande arbetssättet innehåller tre bärande delar

  • Teamet: med gemensamma mål och gruppavtal för ökat engagemang och delaktighet
  • Virtuell projektering & produktion: VDC (Virtual design and Construction) med ICE (Integrated Concurrent, Engineering)-möte, som hjälper till att nå målet på snabbast möjliga sätt.
  • Involverande planering: som innebär att alla systematiskt involveras i projektet för att säkerställa att det blir rätt från början.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Emile Hamon, strategi- & verksamhetsutvecklingschef, emile.hamon@veidekke.se

Titel Filtyp
tzvkhqf4iodxktyca5o6 jpg