Veidekke uppför Plushuset i Malmö

Veidekke Bygg Syd har fått fortsatt förtroende av NIAM och bygger om etapp 2 av kvarteret Nora till moderna flexibla kontorslokaler med en kontraktssumma på 116 mkr.

Ombyggnation kv Nora, Malmö

Uppdraget innebär fortsatt ombyggnad av kontorslokaler i Kv. Nora. Tidigare har Veidekke byggt om andra halvan av huset till kontorslokaler åt Skatteverket. Fortsättningen har i syfte att, precis som åt Skatteverket, bygga om resterande del av huset till ett modernt kontor med öppet landskap och ljusgård med glastak samt att ge möjlighet för flera hyresgäster att hyra olika delar. Efter ombyggnaden kommer fastigheten uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

NIAM är en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden som erbjuder fastigheter av hög kvalitet. Därför är det också viktigt att de leverantörer som vi använder oss av kan leva upp till våra högt ställda krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och professionalism. Att Veidekke får ett utökat förtroende är ett resultat av att de lever upp till våra förväntningar, säger Hans Lisserkers, Head of Project Development NIAM.

Projektet beräknas vara färdigställt för första inflyttning hösten 2016 och omfattar ca 12 000 kvm lokalyta, entréplan och källare. Rivningsarbetet för denna etapp påbörjades i april 2015.

- Att ha fått fortsatt förtroende av NIAM är vi mycket glada och stolta över och vi ser fram emot ännu ett lyckosamt arbete tillsammans För att säkerställa en högkvalitativ produkt kommer vi att fortsatt arbeta enligt vårt involverande arbetssätt. Genom att involvera alla får vi säkrare arbetsplatser och blir effektivare, kvalitén ökar och kostnaderna sänks. Och som ett extra plus blir det mycket roligare att jobba, säger Karl Lindberg, arbetschef Veidekke Bygg Syd.

Samarbetspartners är NIAM, Horisont arkitekter, Allegro Projekt m.fl. Projektet genomförs som en samverkansentreprenad tillsammans med NIAM samt berörda installationsföretag.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Lindberg, arbetschef Veidekke Bygg Syd, tel. +46 722430987

Ulf Sterner, regionchef Veidekke Bygg Syd, tel. +46 703244563

Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en form av projektbaserad produktion där man leder genom planlägger och planlägger fortlöpande genom involvering. Genom Veidekkes involverande arbetssätt har vi lyckas minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 fygbxq1hgwgaq2jj5bql jpg
0001-01-01 hk9okuevavr4kstm3fpl jpg
0001-01-01 l26alarmnzxoxxju5pxv jpg