Veidekke uppför stödmur, väg- och ledningsomläggning för projektet Mälarbanan

Veidekke Entreprenad AB, region Anläggning Öst har av Trafikverket fått uppdraget att uppföra en stödmur, väg- och ledningsomläggning samt bankpålning i Jakobsberg. Uppdraget som uppgår till 68 Mkr SEK är en del av Trafikverkets arbete med utbyggnaden av Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll.

Veidekke uppför stödmur, väg- och ledningsomläggning för projektet Mälarbanan

Veidekke Entreprenad AB, region Anläggning Öst har av Trafikverket fått uppdraget att uppföra en stödmur, väg- och ledningsomläggning samt bankpålning i Jakobsberg. Uppdraget som uppgår till 68 Mkr SEK är en del av Trafikverkets arbete med utbyggnaden av Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll. Dagens två spår ska ersättas med fyra nya spår. Detta för att få en ökad kapacitet, bättre punktlighet, tätare turer och kortare restid.

Arbetet innebär att ett stort antal ledningar måste läggas om vid Jakobergs industriområde. Projektet startar i juli 2013 och avslutas våren 2015. Uppdraget är en utförandeentreprenad.

- Vi är mycket glada över uppdraget! Uppdraget kommer att genomföras som en utökad samverkan i enlighet med Veidekkes involveringsmodell, vilket innebär ett nära och öppet samarbete mellan Trafikverket och Veidekke. Som ett ytterligare hjälpmedel för att säkerställa en involverande, effektiv och säker produktion kommer VDC att användas, för att visualisera arbetsprocessen och integrera olika discipliner i produktion, säger Marcus Nilsson, arbetschef Veidekke Entreprenad Anläggning Öst. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Marcus Nilsson, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst Tfn 070 309 6 986

Marcus C Nilsson, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst Tfn: 076 840 05 56

Åsa Edman, Kommunikationschef, Veidekke Entreprenad AB Tfn: 076 126 40 44

Karta: Trafikverket

Titel Filtyp
vjcskeyw5f1jjflorkvv jpg