header

Veidekke utför exploateringsarbeten i Uppsala

Veidekke Anläggning Öst har fått i uppdrag av Uppsala kommun att utföra exploateringsarbeten för ett nytt bostadsområde, Östra Sala Backe, som kommer att koppla samman Sala Backe och Årsta.

Längtans Allé - Östra Sala Backe

I projektet, som är en utförandeentreprenad med en kontraktssumma på cirka 72 mkr, ingår arbeten som nyanläggning av gata, park, va-ledningar, dagvattenmagasin, schakt och återfyllning för el-, tele-, opto-belysning och fjärrvärmeledningar inom dels befintlig gatumark och dels råmark som tidigare utgjort kraftledningsgata.

Östra Sala backe ska bidra till att ge de östra stadsdelarna en innerstadskänsla med ett attraktivt stadsliv där bostäder och verksamheter blandas. Årsta centrum blir en viktig gemensam mötesplats.

-Vi kommer att involvera alla berörda parter i projektet och använda allas kunskap på bästa vis för att undvika slöseri, leverera ett mer hållbart resultat med fokus på säkerheten och skapa ett optimalt värde åt slutanvändaren, säger Marcus Nilsson, arbetschef Veidekke Anläggning Öst.

Östra Sala Backe är ett utvecklingsprojekt inom Uppsala kommun. Utvecklingen av Östra Sala Backe ska leda till en attraktiv stadsmiljö med fokus på miljön, som bygger på hållbara och miljömedvetna lösningar vad gäller bland annat minskad energiförbrukning för el och värme, ökad energieffektivitet, logistik samt avfallshantering.

Veidekke Bostad bygger 97 nya moderna Svanenmärkta bostadsrättslägenheter med genomtänkta planlösningar som gör drömmen om ett hem i nya stadsdelen Östra Sala Backe till verklighet inom kort. Med ett fantastiskt läge mellan lummiga Årsta och populära Sala backe kommer de boende få njuta av att vara pionjärer i den nya stadsdelen, samtidigt som man flyttar in i ett hem där ingen annan någonsin har bott. Veidekke Bostads projekt Brf Längtans Allé tog första spadtaget i juni 2015 och inflyttning planeras till hösten 2016. Läs mer på http://www.langtansalle.se

För mer information, vänligen kontakta

Marcus Nilsson, arbetschef Veidekke Anläggning, tel. +46 703096986

Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning, tel. +46 768400556

Titel Filtyp
stg79kuvasyyjki04ch8 jpg