header

Veidekke utför förberedande arbete inför sänkning av E45 sträckan Lilla Bommen - Marieholm

Veidekke Anläggning SydVäst har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra ledningsarbeten i en förberedande entreprenad för nedsänkning av väg E45 på sträckan Lilla Bommen - Marieholm. Ledningsarbetena omfattar totalt 9000 m och kommer att utföras i Gullbergsvass/-strandområdet både på norra och södra sidan av E45 samt i Stadstjänaregatan i öster.

Veidekke utför förberedande arbete inför sänkning av E45 sträckan Lilla Bommen - Marieholm

Veidekke Anläggning SydVäst har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra ledningsarbeten i en förberedande entreprenad för nedsänkning av väg E45 på sträckan Lilla Bommen - Marieholm. Ledningsarbetena omfattar totalt 9000 m och kommer att utföras i Gullbergsvass/-strandområdet både på norra och södra sidan av E45 samt i Stadstjänaregatan i öster.

I entreprenaden ingår även rivning av en större och en mindre byggnad i anslutning till befintlig logistikterminal söder om E45. Arbetena kommer utföras med full trafik på lokalgatorna vilket kommer kräva omfattande tillfälliga trafiklösningar. Ledningarna kommer förläggas med schakter och spontningsarbeten samt utföras med schaktfri förläggning. Entreprenaden, med en kontraktssumma på cirka 80 mkr, är en utförandeentreprenad i full samverkan.

"Det skall bli spännande äntligen att komma igång med produktionen tillsammans med Veidekke och vi ser den valda kontraktsformen som en viktig faktor för att projektet skall bli framgångsrikt", säger Trafikverkets projektledare Per Eriksson.

Projektet är komplext och kommer därför att drivas i tät samverkan mellan beställaren Trafikverket, projektören Tyréns och entreprenören Veidekke. För att på så sätt snabbt och med gemensamma krafter lösa utmaningar som djupa ledningsschakter i trafikintensiv miljö.

Det är mycket glädjande att vi fått förtroendet att arbeta i samverkan med Trafikverket i ett projekt som på sikt betyder mycket för Göteborgs infrastruktur. Veidekke har sedan tidigare goda erfarenheter och ser stora möjligheter med ett involverande arbetssätt där beställare, projektör och entreprenör tar tillvara på varandras kunskap för att nå maximal effektivitet och kvalitet,säger Mats Ek arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst.

Entreprenaden startar i maj 2015 och beräknas vara klar i juli 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Ek, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761 26 40 54

Marika Åkerman, projektledare Trafikverket Produktion, tel. +46 10 124 20 50

Titel Filtyp
pfikrwgswfj814ngwrhd jpg