header

Veidekke utför förberedande arbeten på Norrbotniabanan

Veidekke har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra förberedande arbeten på Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva. Projektet är en utförandeentreprenad med en ordersumma på 94,9 MSEK. Projektet påbörjas 2020 och ska vara färdigt hösten 2021.

Veidekke utför förberedande arbeten på Norrbotniabanan

Veidekke har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra förberedande arbeten på Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva. Projektet är en utförandeentreprenad med en ordersumma på 94,9 MSEK. Projektet påbörjas 2020 och ska vara färdigt hösten 2021.

I uppdraget ingår bland annat förberedande schakter för järnväg, service- och ersättningsvägar, grundförstärkningar/kalkcementpelare och iordningsställande av etableringsytor. Vidare ingår byggnation av bro över Gamla Ersbodavägen samt bro över Hömyrtjärnbäcken.

- Vi tackar för förtroendet och ser framemot att ta oss an uppdraget med att påbörja byggnationen av Norrbotniabanan i samverkan med Trafikverket och underentreprenörer/leverantörer. Jag är övertygad om att vi genom ett involverande arbetssätt kan ta tillvara på allas kunskap och därmed hitta de bästa lösningarna för projektet, säger Joakim Karlsson arbetschef på Veidekke Anläggning.

Norrbotniabanan blir en ny 27 mil lång järnväg som löper nära kusten mellan Umeå-Luleå och möjliggör resor och transporter av gods inom hela landet. Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns. Den kommer att klara av tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg.

För mer information, vänligen kontakta:

Joakim Karlsson, arbetschef Veidekke Anläggning Nord, tel. +46 703 53 29 01

Mathias Rönnholm, regionchef Veidekke Anläggning Nord, tel. +46 733 01 74 38

Titel Filtyp
tqhzkuejvinyqyffuinj jpg