Veidekke utför ny- och ombyggnation åt Profi i centrala Malmö

I Kv. Dimman som omfattar tidningen Arbetets gamla lokaler kommer Veidekke Entreprenad, region Bygg Syd på totalentreprenad utföra en ny– och ombyggnad på cirka 7000m2.

Veidekke utför ny- och ombyggnation åt Profi  i centrala Malmö

I Kv. Dimman som omfattar tidningen Arbetets gamla lokaler kommer Veidekke Entreprenad, region Bygg Syd på totalentreprenad utföra en ny– och ombyggnad på cirka 7000m2.

Veidekkes del av projektet består i att en del av fastigheten rivs för att bereda plats för en tillbyggnad på ca 3500 m2, vidare utförs ombyggnad av ca 3500 m2. Tillbyggnadsdelen utförs i prefabricerad betong och består av källare samt fem våningar över mark.

Byggnadsarbetet är påbörjat och ska vara färdigställt under maj 2014. Kontaktsumman är på 73 MKR.

Ny hyresgäst är Malmö kommun kulturförvaltningen, som med Profi har tecknat två 20-åriga hyresavtal för Stadsarkivet och Folkets Bio med Profi.

Veidekke visade i ett tidigt skede stort intresse för projektet och lade på eget bevåg ner mycket tid för att försöka förstå det. Deras anbud blev därmed genomtänkt och attraktivt, säger Magnus Ungmark, regionchef Profi.

-Vi är mycket stolta  över att ha erhållit förtroendet av Profi  att få utföra ny- och ombyggnationen, säger Håkan Stackebo arbetschef Veidekke Entreprenad. Vi har satt ihop ett team med en kombination av hög fackkompetens och god samarbetsförmåga som tillsammans med kund och leverantör hittar synergier i projektorganisationens olika delar, så att enskilda kompetenser
samverkar för projektets bästa. Detta kräver en hög grad av involvering där samtliga i teamen blir delaktiga. Involvering tror vi i Veidekke är framgångsfaktorn för ett lyckat projekt.

Projektet är beläget på Bergsgatan i centrala Malmö. Fastigheten byggdes för tidningen Arbetet 1940. Tidningen bedrev verksamhet i fastigheten till och med 2000 då den lades ned. Fastigheten har sedan dess successivt utvecklats med kontors- och skolverksamheter.

För mer information kontakta gärna:

Ulf Sterner, regionchef Veidekke Entreprenad, Bygg Syd, 070 324 45 63

Håkan Stackebo, arbetschef Veidekke Entreprenad, Bygg Syd, 076 832 91 20

Magnus Ungmark, regionchef Profi, 076 774 50 02

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Entreprenad, 076 126 40 44

Titel Filtyp
tswwokvsz5twqoto88im jpg