Veidekke utför ny- och ombyggnation åt Specialfastigheter

Veidekke har fått i uppdrag av Specialfastigheter att utföra en ny- och ombyggnad av SiS ungdomshem Björkbacken i Göteborg. En viktig satsning för att skapa en hållbar miljö och så goda förutsättningar som möjligt för ungdomarna att utvecklas och lyckas i livet.

Veidekke utför ny- och ombyggnation åt Specialfastigheter

Veidekke har fått i uppdrag av Specialfastigheter att utföra en ny- och ombyggnad av SiS ungdomshem Björkbacken i Göteborg. En viktig satsning för att skapa en hållbar miljö och så goda förutsättningar som möjligt för ungdomarna att utvecklas och lyckas i livet.

SiS ungdomshem Björkbacken erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar som är omhändertagna med stöd av LVU. Projektet innehåller nybyggnation av en boendeavdelning med åtta vårdplatser samt administration och personalutrymme med en BTA på ca 2 000 kvadratmeter. Ombyggnation av utbildningslokaler där verksamhet pågår dygnet runt i anslutande byggnader och inom området, vilket innebär höga krav på säkerhet.

- Vi ser med stor glädje och ödmjukhet fram emot att arbeta tillsammans med Specialfastigheter. Vi vann upphandlingen tack vare ett mycket väl genomarbetat anbud med projektspecifik genomförandeplan, tidplan, inköpsrutiner och riskanalyser, säger Mattias Bylerius, arbetschef Veidekke Bygg.

Byggstart skedde i slutet av oktober och projektet kommer att vara klart sommaren 2020.

-Vi arbetar enligt Veidekkes involverande arbetssätt. Vilket bland annat innebär att projektet startade med en involveringsworkshop med kund, våra medarbetare och UE. Detta för att nå maximal effektivitet och kvalitet genom att alla får en gemensam helhetsbild och förstår vikten av sitt bidrag i ett värdeskapande samspel, säger Mattias.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Bylerius, arbetschef Veidekke Bygg Väst, tel. +46 761 26 40 26

Stephan Woodbridge, regionchef Veidekke Bygg Väst, tel. +46 705 81 97 20

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 sdjqiyw0rfpvy88fh3pg jpg