Veidekke utför Tvärbanans utbyggnad, Solnagrenen

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst har av SL fått ett tilldelningsbeslut att genomföra Tvärbanans utbyggnad, Solnagrenen etapp 1. Arbetet är en utförandeentreprenad i samverkan och värdet av kontraktet är ca 440 milj.SEK. Arbetet kommer att påbörjas i augusti 2009 och pågå i cirka två års tid.

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst har av SL fått ett tilldelningsbeslut att genomföra Tvärbanans utbyggnad, Solnagrenen etapp 1. Arbetet är en utförandeentreprenad i samverkan och värdet av kontraktet är ca 440 milj. SEK. Arbetet kommer att påbörjas i augusti 2009 och pågå i cirka två års tid.

Längs den 2,3 km långa sträckan Alvik-Ulvsunda kommer man att anlägga en ca 650 m lång bergtunnel under Traneberg, en 550 m lång bro över Ulvsunda, tråg/betongtunnel under Norrbyvägen och fyra stycken markförlagda hållplatser. Spårvägen kommer på denna sträcka gå på egen banvall. I Alvik ansluter aktuell sträcka till befintlig spårväg. Vidare skall anslutning till Ulvsundadepån ingå.

- Att få samarbeta med SL i detta stora projekt ska bli intressant och utmanande och vi är mycket glada över förtroendet vi erhållit att i samverkan med SL bygga etapp 1. Dessutom känns det roligt att få vara med och bidra till en förbättrad tvärkommunikation mellan Bromma - Solna för de boende i Stockholmsregionen säger Per Brinck, regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst.


För ytterligare information kontakta:
Per Brinck, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst
Tfn: +46 706000581
Göran Domås, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst
Tfn: +46 703541309

Datum Titel Filtyp
2019-07-25 PDF pdf