Veidekke utför utbyggnad av Roslagsbanan till dubbelspår

Veidekke Anläggning Öst har av Stockholms Lokaltrafik fått förtroendet att genomföra Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår sträckan Roslags Näsby till Tibble. I projektet ingår även ombyggnad av stationen i Roslags Näsby. Kontraktssumma är på cirka 270 Mkr.

Roslags Näsby

Veidekke Anläggning Öst har av Stockholms Lokaltrafik fått förtroendet att genomföra Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår sträckan Roslags Näsby till Tibble. I projektet ingår även ombyggnad av stationen i Roslags Näsby. Kontraktssumma är på cirka 270 Mkr.

Arbetet är en utförandeentreprenad i samverkan och arbetet med planering och projektering påbörjades i april 2015 och entreprenaden skall vara färdigställd i december 2017.

Utbyggnaden handlar i första hand om att göra om enkelspåren till dubbelspår med mark- och ledningsarbeten samt BEST-arbeten. Det kommer även att byggas säkra passager över och under spåret i form av en gångbro och en gångtunnel samt cirka 600 meter långa stödmurar längs spåren med tillhörande pålning och spontning samt bullerplank.

- Att få fortsatt förtroende av SL är vi mycket glada och stolta över. Dessutom känns det roligt att få vara med och bidra till en förbättrad kommunikation för de boende i Stockholmsregionen. Vi har fokuserat på att tillsammans med SL skapa ett team där vi genom att involvera tar vara på allas kunskap för att framställa ett projekt på det mest resurssnåla och energigivande sättet, säger Anders Bergsten, arbetschef, Veidekke Anläggning Öst.

Stora delar av Roslagsbanan är idag enkelspårig vilket innebär begränsningar i kapaciteten. Trafikförvaltningen SLL genomför nu ett arbete med att bygga ut Roslagsbanan för att uppnå en tät och stabil tågtrafik med bättre tillgänglighet för resenärerna. Planområdet omfattar Roslagsbanans sträckning med början strax söder om Roslags Näsby station och slutar strax söder om Tibble station. Planområdet utgör riksintresse järnväg.

Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en form av projektbaserad produktion där man leder genom planläggning och planlägger fortlöpande genom involvering. Se mer här

För mer information, vänligen kontakta

Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 768401166

Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 768400556

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Anläggning, tel. +46 761264044

Titel Filtyp
hj5v8pivggpxpyhcvia8 jpg
uja6jd93s09mokjtu9uy jpg