header

Veidekke utökar etablering i Uppsala med anläggningsarbete på Ultuna campusområde

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst har fått i uppdrag av Akademiska Hus att utföra schaktning- och grundläggningsarbeten på Ultuna campusområde utanför Uppsala. Ca 80000 kubikmeter jord kommer att schaktas och modelleras och själva grundläggningen består av betongarbeten på totalt ca 7000 kvm.

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst har fått i uppdrag av Akademiska Hus att utföra schaktning- och grundläggningsarbeten på Ultuna campusområde utanför Uppsala. Ca 80000 kubikmeter jord kommer att schaktas och modelleras och själva grundläggningen består av betongarbeten på totalt ca 7000 kvm.

Arbetet är en utförandeentreprenad och påbörjades i april i år och kommer att pågå fram till december 2009. Kontraktssumman ligger på 45 MSEK.

Byggnaderna som skall uppföras på området är avsedda för institutioner inom SLUs fakultet för Naturresurser och lantbruksvetenskap och är på ca 21000 kvm respektive 13000 kvm samt en gemensam teknikbyggnad i kvarteret Ultuna By som gränsar till Ulls väg i väster och Undervisningsplan i söder. Byggnaderna uppförs i fyra våningar med hel eller delvis i källare. Fasaderna är i tegel respektive tegel och trä med uppglasade bottenvåningar.

-Vi är mycket glada över att ha fått detta uppdrag från Akademiska Hus, detta stärker vår position på anläggningsmarknaden i Uppsala och inom Mälardalsregionen, säger Marcus Nilsson, Arbetschef, Veidekke Anläggning Öst.


För ytterligare information kontakta:
Marcus Nilsson, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst
Tfn: +46 8635 94 06
Per Brinck, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst
Tfn: +46 8 635 61 57

Titel Filtyp
PDF pdf