header

Veidekke utvecklar Forsåkersområdet i Mölndal.

I centrala Mölndal påbörjas nu arbetet med att utveckla Forsåkersområdet - en ny stadsdel med drygt 2000 bostäder samt verksamhetslokaler. Veidekke Bostad är en av 6 aktörer som blivit utvalda att ingå i det konsortium som bildas för planering, utveckling och exploatering av Forsåkersområdet.

I centrala Mölndal påbörjas nu arbetet med att utveckla Forsåkersområdet - en ny stadsdel med drygt 2000 bostäder samt verksamhetslokaler.  Veidekke Bostad är en av 6 aktörer som blivit utvalda att ingå i det konsortium som bildas för planering, utveckling och exploatering av Forsåkersområdet.

Området som är drygt 23 ha (motsvarar ungefär 34 fotbollsplaner), kommer att gå igenom en omfattande omvandling till en av de mest spännande stadsmiljöerna i Göteborgsregionen. Om ett par år kommer området att erbjuda ett boende i cityläge med blandstadskaraktär. Målet är att skapa en attraktiv stadsmiljö där sociala aspekter, miljö och effektiv energianvändning samverkar. Veidekke Bostad har tilldelats 17 % av området och planerar för ca 350 bostadsrätter med byggstart 2016.

- Vi ser mycket fram emot att bidra till utvecklingen av Forsåkersområdet. Platsen kommer att förvandlas till en livfull blandstad som delar vår syn på miljökloka lösningar och modernt samhällsbyggande, säger Olof Olausson, Regionchef på Veidekke Bostad i Västra Sverige.

Urvalsprocessen startade i höstas som en öppen markanvisningstävling där 18 bolag lämnade in förslag.  I Veidekkes arbete deltog såväl Veidekke Bostad som Veidekke Entreprenad i utformning av förslag och kontakter med det kommunala bolaget MölnDala Fastigheter AB som har ansvaret för utvecklingen av den nya stadsdelen.

- Veidekkes breda kompetens och vår uttalade vilja att samverka och dela erfarenheter, tillsammans med de lärdomar vi har med oss från utvecklingen av Kvillebäcken i Göteborg och andra samverkansprojekt i regionen, bedömer jag vara anledningen till att vi fått förtroende att medverka i detta spännande projekt, säger Olof Olausson.

Inom området hade tidigare Papyrus verksamhet och tanken är att delar av den industriella miljön med dess karaktär och historia ska tas tillvara. Målsättningen är att skapa en levande, socialt och miljömässigt hållbar samt fungerande stadsdel. Beslutet i kommunstyrelsen innebär att projektet nu är ett steg närmare planering och byggstart. Beslutet är dock avhängigt av ett positivt beslut i kommunfullmäktige den 22 maj. Arbetet kommer att påbörjas omgående och planerad byggstart är 2016. 

Mer information om projektet:
http://molndala.se/nyheter/item/187-konsortiet-för-utveckling-av-forsåkersområdet-klart

Om Veidekke Bostad:
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.
Läs mer på: www.veidekkebostad.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Olausson, Regionchef Väst, Veidekke Bostad
Tfn: 076-1264045
E-post: olof.olausson@veidekke.se