header

Veidekke utvecklar nytt område i Enköping

Veidekke Bostad påbörjar samarbete med Enköpings kommun om utveckling av det helt nya bostadsområdet Älvdansen, som ska omfatta cirka 700 bostäder, äldreboende och förskola. I en första etapp ska Veidekke Bostad uppföra ca 24 radhus enligt det egenutvecklade Flex-konceptet.

Veidekke Bostad påbörjar samarbete med Enköpings kommun om utveckling av det helt nya bostadsområdet Älvdansen, som ska omfatta cirka 700 bostäder, äldreboende och förskola. I en första etapp ska Veidekke Bostad uppföra ca 24 radhus enligt det egenutvecklade Flex-konceptet.

Älvdansen, även kallat Kyrkoherdens fiskevatten, är ett nytt bostadsområde i Enköping strax norr om järnvägsstationen. Området ligger nära handel, rekreationsytor och kommunikationer – och ska bli ett referensprojekt avseende social ekonomisk och social hållbarhet.

-Jag är mycket glad över att vi har fått förtroendet av Enköpings kommun att utveckla våra prisvärda och flexibla radhus i Älvdansen", säger Mats Fryxell, Regionchef Småhuskoncept.

Satsningen på prisvärda och flexibla radhus innebär att Veidekke Bostad kommer att utöka sin geografiska närvaro i landet. Etableringen i Enköping är ett led i det arbetet.

-Vi har prioriterat ett antal kommuner där vi siktar på att etablera oss de kommande åren. Det här är en bra start på satsningen
, säger Mats Fryxell.

VeidekkeFLEX är ett flexibelt och yteffektivt radhuskoncept där idén är att inom samma byggnadsvolym kunna erbjuda en bostad från 2 rok till 5 rok. Ett boende som ger fler möjlighet att bo bra och prisvärt, oavsett var i bostadskarriären man befinner sig. Husen tillverkas i fabrik, till en lägre kostnad och en snabbare produktionstid. Fabrikstillverkningen ökar kontrollen och gynnar kvalitén. Husen kommer i moduler till arbetsplatsen och monteras ihop på en dag, innan det är dags för kompletteringsarbeten.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Fryxell, Regionchef Småhuskoncept, mats.fryxell@veidekke.se, 070-602 18 87
Jonas Engelblom, Kommunikationschef Veidekke Bostad, jonas.engelblom@veidekke.se, 070-22 29 223

Eller besök www.veidekkeflex.se